400 projektet që u financuan në 3-mujorin e parë, 19 prej tyre me faturë mbi një milion euro

19/05/2017 12:01 PM 0 komente

Përdorimi i fondeve për investime nga buxheti i shtetit është përshpejtuar në tremujorin e parë të këtij viti, teksa shihet se shuma e disbursuar është së paku 40% më e lartë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.

Në janar- prill u përdorën për projektet e investimeve 10.2 miliardë lekë nga 7.2 miliardë vitin e kaluar.

Kjo shumë, sipas të dhënave nga Ministria e Financave, është e shpërndarë në afërsisht 400 zëra dhe projekte, ku dominon përgjithësisht financimi me vlera të vogla.

Projekti më i financiar është një zë shpronësimesh, prej 1, 3 miliardë lekësh ose rreth 10 milionë euro që është përdorur si kompensim për ndërtimin e infrastrukturës energjetike, sipas të dhënave nga Ministria e Financave.

I dyti në radhë për sa i përket financimit vjen projekti i rrugës, Qukës – Qafë Plloqë që ka marrë nga buxheti i shtetit për tre muajt e parë një financim prej 941 milion lekësh ose 6.8 milionë euro.

Projekti i tretë për financimet është ndërtimi i segmentit rrugor Tiranë – Elbasan, me 480 milionë lekë ose 3.3 milionë euro.

Më tej, financimet më të mëdha janë marrë nga projekti i furnizimit me ujë të qyteteve të Durrësit dhe Kavajës dhe impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Tiranë, inceneratori i Elbasanit etj.

Siç shihet nga tabela bashkëngjitur, nga gama e financimit të projekteve prioritetet janë zhvendosur nga ndërtimi i rrugëve në investime në sektorin e energjisë, ujit dhe përpunimit të mbetjeve.

Ministria e Transportit raportoi se nëpërmjet Autoritetit Rrugor Shqiptar ka ndërtuar vitin e kaluar 19.4 kilometra rrugë, nga të cilat 13.7 kilometër i takojnë financimit të jashtëm dhe 5.7 kilometër financimit të brendshëm.

Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Transportit, me financim të brendshëm janë ndërtuar 5.7 kilometër me një kosto 4.3 miliardë lekë. Kosto e ndërtimit me fonde të brendshme ishte 767 milionë lekë ose 5,6 milionë euro për kilometër.

Shihet se kostoja nga financimi i huaj ka qenë shumë më e ulët. Sipas të dhënave nga Ministria e Transportit, gjatë vitit 2016 janë ndërtuar nga financimet e huaja 13.6 kilometër kundrejt financimit 3,3 miliardë lekë. Përllogaritjet tregojnë së një kilometër rrugë e financuar nga fondet e huaja është vetëm 1.7 mln euro.

 

Projektet qe janë financuar në tremujorin e parë 2017                   shuma në (lekë)

 

Kompensim perndertimin e infrastrukturës energjetike  1,351,200,000
Ndertim Segmenti ”Qukes – Qafe Plloce”  941,901,690
Ndertimi i segmentit rrugor Tirane – Elbasan  480,865,410
Riveshje Sistemim asfaltim rruga  Elbasanan  465,880,214
Furnizimi me uje i plazheve Durres-Kavaje  330,247,875
Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet  282,288,834
Projekti i kanalizimeve te Tiranes se madhe  265,453,380
Inceneratori i Elbasanit  241,392,427
Programi i infrastruktures KomunaleiIper  228,490,960
Kanalizime te ujrave te ndotura dhe impiante  214,813,760
TVSH e Takse Doganore Ndertim segmenti 1  211,436,000
Projekti”Krijimi i sistemit të të dhënave  177,224,822
Permiresimi rifreskimi i sinjalistikes vertikale  174,543,619
Shpronesime  153,791,451
Projekti i Rrugëve Dytësore dhe Lokale  144,596,552
Vendime gjyjgesore ne proces  142,817,966
Projekti i ri i furnizimit me uje per qytetin  141,703,270
Riveshje Sistemim asfaltim rruga  Elbasan-  141,055,003
IPA 2010-2011  138,786,320
Perfundimi i sistemit te KUZ dhe zgjerimi  131,182,000
Siguria e Digave, EBRD  124,264,390
TVSH e T.D.Ndërtim segmenti “Qukës-Qafë Plloqe  106,460,591
Rikonstruksion i rrugës Agim-Ndernenas-Has  105,031,374
Përmirësimi i shtresave rrugore dhe i sinjalistikes  100,000,000
Infrastruktura Bashkiake  per qytetet Lezhe  96,213,710
Kosto Lokale  per  blerjen e nje Akselerat  96,040,000
Ndërtimi ujësjellësit Çerme – Sulzotaj ¿ T  92,098,933
Rikonstruksion i rrugës “Mujo Ulqinaku” dh  88,588,904
TVSH Programi i infrastruktures Komuna i p  87,000,687
(TVSH ) Projekti i Rrugëve Dytësore dhe Lo  84,841,559
Vija bregdetare e qytetit te Vlores- Lungo Mare  83,207,840
Administrimi i mbetjeve te ngurta ne Juglindje  78,088,690
TVSH per Projektin e fuqizimit te Qendres  74,784,227
Sistemim i hyrjes së qytetit “Ali Pashë Te  72,607,757
TVSH Programi i infrastruktures Komunale i  71,208,334
Projekti per ngritjen e kapacitetevper zh  70,755,480
Sistemim Asfaltim Rruga Korce – Erseke Lot  69,438,881
Mbeshtetje per SME-te  67,916,210
Sistemim asfaltim rruga 3 urat Leskovik (s  66,919,185
Rikualifikim dhe rikonstruksion i rrugëve  66,004,802
Kosto Lokale financimi i Komitetit Europian  65,277,651
DamSafety Project  63,400,220
Projekti i Rrugëve Dytësore dhe Lokale/BEI  61,787,320
Sigurimi i digave,iDA  58,621,030
Linja unazore 110 Kv e Shqiperise se Jugut  55,989,660
Furnizim vendosje pajisje kompiuterike, el  55,029,108
Vendosja e mbikalimeve perkembesore ne ak  54,031,907
Rehabilitim i përroit Leshniqe, Kavajë  53,680,320
Permiresimi i SHPSI per grupet vulnerable  52,514,260
Linja 400 KvShqiperi Kosove  52,507,840
Sistemim asfaltim rruga Librazhd-Qafë Stud  50,000,000
Blerje e paisjeve të përgjimit  50,000,000
Projekti i Ansamblit Rilindja, Belsh  50,000,000
Rotondo e Plugut – Postbllok, rruga e hyrj  49,871,855
Rikonstruksion pershkollen “Hoteleri – Tu  47,919,303
Mbeshtetjeper sistemin e furnizimit me Uj  44,889,510
Ndertim rruga Unaza e Re e Tiranes, Komuna  44,374,399
Rehabilitimi urban i zonës përgjatë lumit  41,913,012
Blerje pajisje perpolicine e rendit  41,090,000
Programi i infrastruktures Komunale iper  40,608,870
Riveshje dhe Sistemin Asfaltim masainxhin  40,000,000
Rikonceptim dhe rivitalizim i qendrës së q  39,776,898
Permiresim i sistemit të vëzhgimit të haps  37,800,000
Rikonstruksion ishkolles Agrobiznes Golem  37,000,000
Misioni iAsistences se KE PamecaiV  36,969,480
Sistemim Asfaltim Rruga Korce- Erseke Loti  36,568,095
Projekti i Burimeve Ujore dhe Ujitjes (IBR  34,922,180
Rikonstruksion ishkolles mesme “At Shqefe  32,987,792
Mbrojtja Mjedisore e liqenit te Ohrit, Kan  32,486,820
Sistemim asfaltim i rrugës Tepelenë-Bënçë-  32,042,880
Ndërtimi i parkut qendror të qytetit, reha  31,689,132
Sherbime Publike me ne Qender Qytetarin  30,360,510
TVSH perfundimi i sistemit te KUZ dhe zgje  30,000,000
Ndërtim ujësjellësi Troshan, Komuna Blinis  30,000,000
Ndërtim rruga Unaza e Re e Tiranës ( seg.  29,957,515
Rivitalizim i parkut pranë bar Rinisë dhe  29,601,942
Permiresimi i furnizimit me uje izones se  29,151,570
CrossBorderinfrastructural Project CBIP  28,982,090
Rritja e kapaciteteve në Qendrën e të Dhën  28,488,000
Rehabilitimi i godinave, shesheve dhe qend  28,111,152
Burimet ujore dhe ujitja – Grant  28,081,750
Projekti iMikrofinances ne Shqiperi, Kred  27,643,940
Skemat e praktikes perpunesimin e te rinj  27,482,910
Rikualifikim urban i sheshit Lukovë  26,989,098
Ndertim Segmenti ”Qukes – Qafe Plloce”  26,670,470
Tvshper projektin e armatim municionit  26,522,413
Pershtatja dhe ndryshimet klimaterike ne f  25,928,910
Argjinatura e lumit Mat, krahu i djathte i  24,962,784
Projekti i ri i furnizimit me ujeper qyte  24,892,730
Rikonstruksion ne shkollen AMP “Arben Broc  24,565,680
Mbeshtetjeper planifikimin e integruar  24,329,540
Restaurim i objekteve të pazarit të Korçë,  24,042,706
Linja unazore 110 Kv e Shqiperise se Jugut  23,744,790
Projekti i Alpeve Shqiptare dhe zonave Bre  23,691,690
Rikualifikim urban i sheshit “Valmi”  22,601,085
Rikonstruksion segmenti rrugor KoderKamez  22,478,109
Perfundimi i sistemit te KUZ dheiTUP, ne  21,347,680
IPA 2013 Ndryshimet klimaterike  21,219,730
Ndertimrruget paralele superstrada Tirane  20,819,637
Projekti i kanalizimeve te Tiranes se madh  20,402,290
IPA 2010-2011  20,089,840
Rikonstruksion igodines se Kom  Nr.6 D.P.  19,998,840
Argjinatura Darragjat, lumi Buna, Shkoder  19,988,566
Sistemi elekronik i monitorimit të pyjeve  19,965,408
Rikonstruksion i rrugës rurale Qaf-Hajdara  19,155,736
Sistemim asfaltim i rrugës “28 Nëntori”  19,030,187
Sherbime Publike me ne Qender Qytetarin  18,921,060
Rikualifikim i hapësirave në të dy anët e  18,332,400
Rikonstruksion i QFP Berat  18,000,000
Rikonstruksion i plote ishkolles se mesme  17,999,829
Ndertimi i segmentit rrugor Tirane – Elbas  17,161,230
Ndertim kompleksi sportiv lagjja 18 Tetori  16,863,521
Linja unazore 110 Kv e Shqiperise se Jugut  16,580,900
Ndertimi i shkollës, ndertimi ipalestres,  15,600,000
Ndertimi i maternitetit te ri, shtese 2kat  15,500,748
Ndertime(kap.6)  15,000,000
Punime në nënstacionin elektrik, punime në  15,000,000
Rikualifikim urban i sheshit të qytetit Rr  14,732,820
IPA 2013 Natyra 2000  14,627,030
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  14,609,932
Ruajtja dhe perdorimi ibiodiversitetit ne  14,286,080
Programi i infrastruktures Komunale iper  13,987,800
Projekti iSherbimeve Mjedisore – GRANDI S  13,918,600
Rahabilitimi i shëtitores Miqësia  13,687,512
Ndërtimi i rrugës mbi kanalin K-192, trotu  13,281,024
Rikonstruksion i rrugës “Antipatrea”, segm  12,903,595
Programi i infrastruktures BashkiakeiII d  12,672,260
Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizave  11,942,950
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  11,761,050
Ndertimi ishkolles 9-vjecare “Rilindja”,  11,737,020
Mbrojtja nga lumi Kir, Bleran  11,707,816
Riveshje Sistemim asfaltim rruga  Elbasan-  11,641,964
Rikonstruksione(kap.6)  11,374,116
Ndertim mbrojtja nga lumi km 16+200 aksi r  11,339,182
Ndërtim i tregut publik të produkteve bujq  11,092,873
Hartimi i studimeve dhe projekt ideve për  10,899,088
“Zhvillimi i integruar dhe iqendrueshem i  10,345,660
Rikonstruksion te ambienteve ku do teinst  10,300,200
Rikonstrukion ishkolles koreografike Tira  10,242,384
Ndertimi inje godine te re universitare p  10,000,000
Ndertim palestre praneshkolles “Sabah Sin  9,925,581
TVSH ndertimi i sistemit te KUZ per 4 qyte  9,851,649
Programi i infrastruktures KomunaleiIper  9,831,720
Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe  9,827,050
Mbeshtetjeper ngritjen e kapaciteteve per  9,643,560
Sistemim asfaltim i bllokut të banimit në  9,592,815
Projekti Galet rehabilitimi me masa te efi  9,508,380
Lulishte dhe parkimi përballë gjimnazit “H  9,323,786
Studime dhe projektime për  projekte të Fo  9,303,293
Modernizimi iAsistences sociale  9,015,930
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  8,853,332
Rikualifikim urban i sheshit Borsh  8,646,408
Rikonstruksion dhe hapje kanali iujrave t  8,024,831
ServeraBlade dhe pajisje bladeEnclosure  7,675,200
Sistem per lidhjen ne rrjet online te MD m  7,533,635
 7,502,193
Rikonstruksion total ishkolles 9-vjeçare  7,123,699
Kanalizime Korce (Financim i BEI)  7,105,610
TVSH per Projektin e Menaxhimit te Burimev  7,070,457
Kosto Lokale EaSI (Punesim inovacion socia  6,915,000
Asistence teknike Perasistencen eintegru  6,583,410
Rikonstruksionishkolles “Perikli ikonomi”  6,431,430
TVSH e Takse Doganore  Supervizion dhe Ris  6,386,284
Blerje dhe rikonstruksion ambjentiper Qen  6,336,089
Kosto Lokale ndertim rruga Fier (Levan – T  6,107,512
Rikonstruksion i  çatise se godinës së DAR  6,049,116
TVSH – Rehabilitimi i Manastirit te shen m  6,005,454
Konservim  6,000,000
Rikonstruksion godine  5,858,498
Mbyllje miniere dhe konservim ndermarrje,  5,650,000
Rikonstruksioni shkolles 9-vjecare “Dino i  5,627,352
Burimet ujore dhe ujitja – T.V.SH  5,625,347
Përmirësimi i Kontrollit të Përputhshmëris  5,586,060
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  5,548,200
Rehabilitimi i Qytetit Studenti  No.2  5,375,340
Ndertim irruges se Unazes se Jashtme Tira  5,321,054
Kune-Vain – Grant  5,309,130
Ndertim shkolla e mesme e bashkuar, Rrembe  5,306,796
Permiresimi i sistemit te shendetesise  5,122,420
Masa nixhinierikepermbrojtejn e linjes s  5,000,162
Restaurimi i murit të akropolit dhe portës  4,730,252
Sistemi gjeoportal lokal, Ëeb GIS, për Bas  4,452,600
TVSH Projekte te vogla te huaja ne ndihme  4,286,568
TVSH Projekti i kanalizimeve te Tiranes se  4,234,405
Rikonstruksion i godinës së ZA Mirdite  4,121,550
Protokolli italian-Zhvillimi qëndrueshëm i  3,885,930
Ruajtja dhe perdorimi iqendrueshem ibiod  3,772,080
Kosto lokale per “Ndertimi i 3 burgjeve dh  3,675,346
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  3,672,000
Rikonstruksion igodines se reanimacionit  3,640,132
Rikonstruksion i rrugës Librazhd-Orenjë  3,548,433
Protokolli italian-Projekti pilot për krij  3,531,020
Permiresimi icilesise se raportimit fianc  3,529,580
Kosto Lokale- Per implementimin e projekti  3,424,332
Ndertim mbrojtja nga lumi km 16+200 aksi r  3,347,931
Konservim  3,333,332
Rikonstruksion iRruges Autostrade -Fshati  3,311,075
Ujësjellësi i fshatit Çepan, Komuna Çepan,  3,289,320
Mbështetja për hartimin/zhvillimin e plane  3,269,760
Projekti i ri imirembajtjesBankesBotero  3,212,770
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  3,163,080
Projekti Rrjeti i Adriatikut Bazuar neint  3,018,450
Rikonstruksione(kap.6)  2,884,980
Projekti i furnizimit me uje (KfË)  2,881,430
Rikonstruksione(kap.6)  2,803,884
Kosto Lokale  2,766,000
Ndjekja e procedurave te antaresimit te Sh  2,740,658
Te Ardhurat Dytesore (Spitalori)  2,728,320
Riveshje sistemim asfaltim rruga Elbasan –  2,683,381
Rivendosje dhe mbrojtje emergjente të tuba  2,682,000
Platforma Ëeb GIS për Bashkinë Korçë (tekn  2,592,000
Supervizion punimesh Sistemim asfaltim rru  2,403,270
Asistence stafit per projektin “Ristruktur  2,393,970
TVSH e T.D.Supervizion Punimesh Ndërtim se  2,276,585
Sistemi i informacionit menaxhimit monitor  2,241,910
Mont.i fenomeneve post shfrytezimper mine  2,040,000
Demokracia Vendore ne Veprim LevizAlbania  2,038,340
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  2,000,000
Protokolli italian – Fuqizimi iagjensisë  1,987,300
Rikonstruksione(kap.6)  1,950,984
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  1,900,800
TVSH Programi i infrastruktures Bashkiake,  1,867,458
Hartimi i planeve të përgjithshme vendore  1,824,709
Oponenca teknike per HEC e vegjel  1,776,000
Projekti perRimekembjen e energjise , Kom  1,763,320
Studim projektim i objektit Rikonstruksion  1,708,520
Promovimi i aktiviteteve në Panairin Ndërk  1,701,000
Projekti iSherbimeve Mjedisore TVSH  1,697,984
Konservim  1,636,905
Supervizion punimesh Permiresimi rifreskim  1,600,000
Asistence Teknike Shqiperi-Kosove 2015/371  1,581,310
Trajnime dhe Studim/Projektime(kap.6)  1,565,394
Kosto Lokale, Projekti i ri i furnizimit m  1,499,328
Kosto lokale per projektin e Biodiversitet  1,486,548
Projekti TEMPUS per disa universitete  1,484,560
Mbrojtja Mjedisore e liqenit te Ohrit, Kan  1,478,560
Rikonstruksion shkolle  1,476,481
Bashkepunimi meitaline  1,410,120
Projekti Danez  1,366,250
Financim i huaj Asistence teknike per prog  1,356,090
Mbikqyrja e shfrytezimitrezerv.minerare n  1,280,000
Mallra e sherbime(kap.6)  1,246,800
IPA2007-2013Cross-Border me Greqine.  1,217,600
Demokracia Vendore ne Veprim LevizAlbania  1,215,540
Projekti iMikrofinances ne Shqiperi  1,179,730
AlbBakri – Mbyllje miniere  1,166,666
Projekt i Alpeve Shqiptare dhe zonave Breg  1,159,600
Programi i infrastruktures KomunaleiIper  1,026,050
Projekt zhvillimor për fshatin Kuman (riko  970,962
Monitorimi  iveprimtarise minerare  960,000
Shtesë burimi në ujësjellësin rajonal Skën  946,309
Ndertim rruga Lushnje – Berat, Loti 3, (sh  933,760
Hartimi i bilancit energjetik  900,000
Blerje Pajisje  867,600
Dixhitalizimi i regjistrit te noterise dhe  864,066
IPA “Adriatik HolistikForest Fire Protect  851,640
Vleresimiper zhvillimin e veprimtarise m  850,000
AlbKromi – Mbyllje miniere  833,334
Mbështetje për Zgjidhjet e Transporitinte  798,360
Realizim i kushteve të AKSHI-t  792,000
Mirëmbajtje e portalit e-inspection  787,500
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  784,800
Kosto lokale per Projektin e Burimeve ujor  774,113
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  756,000
Kosto lokale EACEA  755,483
Udhezuesper prokurimin e gjelber  750,000
IPA “Adriatik FoodandTourisminnovating  707,540
EpaleNationalSupportService  678,760
Pyllezim DSHP Elbasan  655,187
SupervizionNdertim irruges se Unazes se  650,000
Promovimi i mineraleve te rinje  640,000
Menaxhimi bashkekohor i industrise minerar  640,000
Vendosje fikese zjarri ne ASHV Berat  621,870
Blerje paisje  621,600
Asistence Teknike Shqiperi-Mali i Zi 2015/  619,790
Goeëeb-Erasmus+  609,330
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  588,544
Projekti i ri imirembajtjesBankesBotero  584,940
Supervizion punimesh ndertim rruga Unaza e  567,538
Projekti i Burimeve Ujore dhe Ujitjes (IBR  567,160
Zhvillimi i infrastrukturesiTiNSTAT  563,290
Pjesemarrje ne Programin”Doganat 2020″  539,970
IPA “Adriatik Model Forest”  529,500
Blerje pajisje  528,000
TVSH e T.D.Supervizion Punimesh Ndërtim se  520,943
Asistence Teknike Maqedoni-Shqiperi 2015/3  517,010
Hartimi i Programit 3 vjecar dhe vjetor mi  510,000
Programi Fiscalis 2020  505,040
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  491,400
Rikonstruksione(kap.6)  454,800
CrossBorderinfrastructural Project CBIP  454,400
Rregullore per Verifikimin e kritereve te  450,000
TVSH per komponentin e F.V te pajisjeve mj  431,391
Blerje pajisje  423,000
Konservim dhe mbyllje  416,666
Greek-AlbaniacrossBordercooperation in  414,560
Kune-Vain UNEP TVSH  414,112
Enhancingoflegumegroëing in europethro  413,820
Trajtimi iVepres se H/C te Banjes  407,908
Supervizion punimesh per objektin  “Rikons  372,000
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  359,760
Projekti Rimekembje e sektorit energjetik  355,179
Kosto Lokale  per PIU-n (njesia e zbatimit  351,404
Trajnime dhe Studim/Projektime(kap.6)  336,000
Supervizion i punimeve për objektin, punim  320,000
Supervizion punimesh rikonstruksion segmen  315,296
Mallra e sherbime(kap.6)  300,000
TVSH Mbrojtja Mjedisore e liqenit te Ohrit  299,928
Kosto Lokale, Menaxhimi i mbetjeve Urbane  282,103
Akreditimi dhe certifikimi i laboratorit k  280,000
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  228,000
TVSH e T.D. Kostor operative të Njësisë së  225,518
 225,226
Blerje kondinconeri nga te ardhurat dyteso  222,000
Supervizion punimesh Riveshje, Sistemim As  220,322
Kosto lokale  216,890
Kosto Lokale ndertimRrugaTirane-Elbasan  216,380
Ndertim rruga Unaza e Re e Tiranes (segmen  209,240
Bashkefinancim ne Projekt Binjakezimiper  202,368
Blerje pajisje  201,600
Supervizion punimesh per objektin: “Masa n  200,000
ERASMUS+ “LIBRARY NETËORK SUPPORT SERVICES  186,100
Kosto Lokale Furnizimi me uje izones se V  180,524
H2020-Vissem  177,730
Mallra e sherbime(kap.6)  171,427
Rikonstruksione(kap.6)  167,722
Programi i infrastruktures KomunaleiIper  167,080
Studim mbi rishikim e kusht.dhe normave te  150,000
Studimi  i ndikimit ne mjedis nga aktivite  150,000
Kosto Lokale për Njesinë e menaxhimit të P  149,880
Blerje Pajisje  149,700
Riveshje sistemim asfaltim rruga  Elbasan-  142,560
Shpronesimeper objektet buxhetore  136,000
Sistemim, asfaltim i rrugës Sanxhak, Super  120,360
Blerje kondicioneri  120,000
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  118,957
Blerje Pajisje  112,500
 101,695
GrantiFrancez”Projektiperbiodiversiteti  100,780
Studim i fuqizimit teinfrastruktures se f  100,000
Blerje tapeti  96,000
Orendi paisje  96,000
Blerje pajisje dhe orendi zyrash  94,500
IPA – 2013, Mbetjet  91,159
TVSH per projektin “Zhvillimi i integruar  88,554
TempusReneëableEnergyStudian in Ëestern  88,450
Blerje Pajisje  86,400
Shtim kati mbi morgun ekzistues  85,832
TVSH per Protokolli italian-Projekti pilot  75,774
Kosto Lokale për Njësine e menaxhimit te P  73,822
Trajnime dhe Studim/Projektime(kap.6)  70,800
Blerje orendi zyre  69,480
Sistemimi anësor i Përroit të Madh, Qendër  66,674
Kosto lokale për Protokolli italian-Progra  61,488
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  60,900
TVSH pergrantin francez  59,316
Orendi  57,000
Trajnime dhe Studim/Projektime(kap.6)  54,342
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  52,800
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  50,400
SupervizionNdertim rruga Lu-Br Loti3  49,840
Vendosja e sistemit me kamera  48,000
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  47,400
Pajisje komjuterike  47,000
Kosto lokale për Protokollin italian-Progr  44,407
Pajisje zyre  44,100
Sigurimi i digave,iDA  43,780
Blerje Pajisje  40,000
Burimet ujore dhe ujitja – Grant  37,950
Rehabilitimi i kryqëzimit të Shkozës, Bash  37,080
Blerje pajisje zyre  33,550
Kosto lokale për Protokolli italian-Projek  33,473
TVSH per blerjen e 8 makinave te specialuz  32,408
Projekti Rimekembje e sektorit energjetik  31,128
Modernizimi iAsistences sociale  23,220
Orendi, Pajisje te ndryshme (Kap.6)  14,500
Alterenergy  14,340
TVSH per projektin e rrjetit telematik  6,177
Projekti EM2 – STEM , ELISAA EUROËEB+  2,040
IPA Adriatika  1,690
Agronet  1,620
Projekti iSherbimeve Mjedisore – KREDIiB  1,420
Zhvillimi iPlanprogrameve Mësimore për ma  900
Fuqizimi i potencialit kërkimor tëinstitu  900
Ndertim By Pass i Fierit  820
Ndertim By Pass iVlores  810
Transferimi i tregut perperdorimin e pane  800
Projekti i Regjistrimit te pergjithshem te  800
IPA DeFishGear UBT  770
Nenhua (subloan) – Projekti i Portit të Du  680
Modernizingandharmonizingmaritmeeducat  600
Përmirësimi i i mbrojtjes dhe mireqenies s  600
A. Live art Channel  600
Mbështetje për bujqësinë dhe zhvillimin ru  590
ADRIFORT  470
Tempus “LifelongLearningforSustanable A  450
Projekti U3M – AL , QINR  410
ACROSSE Permiresimi iAkesueshmerise ne Pi  300
Përmirësimi i i mbrojtjes dhe mireqenies s  300
Projekti i banesave sociale me qera  300
Projekti i Rrugëve Dytësore dhe Lokale/BEI  200
Projekti Galet rehabilitimi me masa te efi  200
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Komente

Jeni i pari për të shkruar një koment!

Notify of
avatar
wpDiscuz