Agroturizmi, hyn në fuqi TVSH-ja 5%

25/12/2018 4:35 PM 0 komente

Më 1 janar hyn në fuqi ulja e tatim fitimit nga 15% në 5% për shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor, të cilat operojnë sipas ligjit nr.38/2012.

Më 1 janar 2019 bizneset e agroturizmit hyn në fuqi aplikimi i një norme të reduktuar të tatim fitimit në masën 5%, për një periudhë 10-vjeçare. Ndryshimin e sipërpërmendur do ta përfitojnë të gjithë ato struktura akomoduese, të cilat do të përfitojnë statusin “subjekt i certifikuar agroturizmi” nga 1 janari 2019 deri më 31 dhjetor 2021.

Nga reduktimi i tatimit mbi dividentin në 8% vlerësohet të ketë ndikim pozitiv në të ardhurat buxhetore të vitit 2019 me rreth 4.5 miliardë lekë, si rrjedhojë edhe e përcaktimit të bërë në dispozitat kalimtare për aplikimin e normës së reduktuar për fitimet e pashpërndara, por të akumuluara apo të kapitalizuara të viteve të kaluara. Ndërsa zgjerimi i fashës së të ardhurave që tatohen me normën 13% do të rezultojë me një efekt negativ në buxhetin e shtetit prej 319 milionë lekësh.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of