“Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” mbështet TVSH-në te biznesi i vogël

Shoqata “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë”, përfaqësuese e segmentit tregtar, distributorëve dhe shitësve me pakicë në Shqipëri, si përfaqësuese e biznesit të madh, pohon në një deklaratë për shtyp se ka ndjekur me vëmendje zhvillimet dhe debatin e fundit për implementimin e TVSH tashmë edhe në nivel të biznesit të vogël. Në njoftim thuhet: “Shoqata jonë sot, nëpërmjet kompanive anëtare, si taksapagues të rregullt të detyrimeve ligjore të tatimeve dhe taksave, përfaqëson rreth 112 mijë individë të punësuar në rrjetet e … Continue reading “Bashkimi Tregtar i Shqipërisë” mbështet TVSH-në te biznesi i vogël