Bullgari, PBB-ja në tremujorin e tretë të vitit 2018 arrin në 29 822 milionë leva

22/12/2018 8:40 AM 0 komente

Në Bullgari, në tremujorin e tretë të këtij viti, PBB-ja arriti në 17,726 milionë dollarë amerikanë ose 2,518 dollarë amerikanë për person. Ndërsa në Euro, PBB-ja është 15,248 milionë euro ose 2,166 euro për person.

Vlera bruto e shtuar, sipas çmimeve korrente në tremujorin e tretë të vitit 2018, ka shkuar në 26,116 milionë leva bullgare. Nëse do ta krahasonim atë me tremujorin e tretë të vitit 2017, pjesa e sektorit bujqësor në vlerën bruto të shtuar të ekonomisë ka qenë 0.8 pikë përqindje më e ulët, në 7.2%. Pjesa e sektorit industrial është zvogëluar me 0.9 pikë përqindjeje në 27.6%.

Pjesa relative e vlerës së shtuar nga sektori i shërbimeve është rritur nga 63.5% në 65.2% krahasuar me periudhën korresponduese të vitit paraardhës. Sipas të dhënave të rregulluara sipas tremujorëve, PBB-ja në tremujorin e tretë të vitit 2018 është rritur me 0.7%. Në tremujorin e tretë të vitit 2018, vlera e shtuar bruto e ekonomisë totale është rritur me 0.7%.

Sipas vlerësimeve paraprake të PBB-së, në tremujorin e tretë të vitit 2018, krahasuar me tremujorin e mëparshëm, konsumi final u rrit me 1.4%. Për të njëjtën periudhë, formimi i kapitalit fiks bruto ra me 1.5%. Në tremujorin e tretë të vitit 2018, importet e mallrave dhe shërbimeve të rregulluara në mënyrë sezonale shënuan rënie prej 0.8% në krahasim me tremujorin e mëparshëm, ndërsa eksporti i mallrave dhe shërbimeve shënoi rritje pozitive prej 1.7%.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of