Abonohuni:

Data e publikimit Veprimi Lloji i pasurisë Vendndodhja Madhësia Çmimi Data e Ankandit Agjencia
16/09/2016 Ankand Truall Vaqarr,Tiranë 6000 m2 616,000 Euro 29/08/2016 AAB Portali i Ankandeve
16/09/2016 Ankand Apartament Shijak ,Durrës 102 m2 29,120 Euro 05/09/2016 AAB Portali i Ankandeve
16/09/2016 Ankand Truall Domje, Bërxull , Tiranë 300 m2 58,880Euro 05/09/2016 AAB Portali i Ankandeve
09/09/2016 Ankand Truall Rr: Rinia, Durrës 4000 m2 134,000 Euro 27/07/2016 AAB Portali i Ankandeve
09/09/2016 Ankand Truall Berzhitë/ Tiranë 7060 m2 197,680 Euro AAB Portali i Ankandeve
09/09/2016 Ankand Dyqan 537,600 Euro 11/08/2016 AAB Portali i Ankandeve
25/08/2016 Ankand Truall Berzhitë,Tiranë 3800 m2 106,400 Euro 29/08/2016 Portali i Ankandeve AAB
25/08/2016 Ankand Truall në Berzhitë,Tiranë 10,600 m2 296,800 Euro 29/08/2016 Portali i Ankandeve AAB
25/08/2016 Ankand Truall Berzhitë,Tiranë 2956 m2 82,880 Euro 29/08/2016 Portali i Ankandeve AAB
10/12/2015 Ankand Apartament Rr."Demokracia", Pll.1170, Shk.3, K.3, Ap.33, Vlorë 65 m2 cmimi 21/12/2015 AAB Portali i Ankandeve
09/12/2015 Ankand Apartament me adresë: Rr.”Sadik Zotaj”,Vlorë 64 m2 21,504 Euro 14/12/2015 AAB Portali i Ankandeve
28/11/2015 Ankand Apartament Rr.”Ali Demi”,Tiranë 59 m2 3,024,000 Lekë 03/12/2015 AAB Portali i Ankandeve
10/11/2015 Ankand Apartament me adresë: Rr. “Todi Shkurti” ,Tiranë 74 m2 29,999 Euro 16/11/2015 AAB Portali i Ankandeve
04/11/2015 Ankand Apartament Rr.“Viktor Eftimiu”, P.17, Shk.2, ap.13/1, Korcë. 25 m2 846,000 Lekë 10/11/2015 AAB Portali i Ankandeve
01/11/2015 Ankand Pasuri e paluajtshme Lgj. “Doshmorët e Pojskës” Pogradec 36.1 m2 14.000 Euro 5/11/2015 AAB Portali i Ankandeve