Abonohuni:

Data e publikimit Veprimi Lloji i pasurisë Vendndodhja Madhësia Çmimi Data e Ankandit Agjencia
18/05/2018 Ankand Apartament Domje, Bërxull, Tiranë 400 m2 58, 880 Euro 30/11/2018 AAB Portali i Ankandeve
18/05/2018 Ankand Apartament L. 7, Rr. ”H.Demiri”, Durrës 106 m2 29, 848 Euro 30/11/2018 AAB Portali i Ankandeve
18/05/2018 Ankand Apartament Shijak, Durrës 102 M2 29,120 Euro 30/11/2018 AAB Portali i Ankandeve
18/05/2018 Ankand Apartament Shijak, Durrës 102 M2 23, 520 Euro 30/11/2018 AAB Portali i Ankandeve
18/05/2018 Ankand Apartament Lagjia “29 Nentori”, Shijak, Durrës. 60 m2 19, 600 Euro 30/11/2018 AAB Portali i Ankandeve
18/05/2018 Ankand Apartament Linzë, Tiranë 59.7 m2 16, 240 Euro 30/11/2018 AAB Portali i Ankandeve
18/05/2018 Ankand Truall Rr.”Kongresi I Lushnjes”, Tiranë 157.6 m2 36, 000 Euro 30/11/2018 AAB Portali i Ankandeve
18/05/2018 Ankand Lokal Lagjia 13,Plazh,Durrës 71.48 m2 45, 792 Euro 30/11/2018 AAB Portali i Ankandeve
25/04/2018 Ankand Apartament Rr. "Nikolla Lena" Tiranë 103.5 57,380 Euro 09/05/2018 AAB Portali i Ankandeve
25/04/2018 Ankand Apartament Rr. "Nikolla Lena" Tiranë 189 m2 104,781 Euro 09/05/2018 AAB Portali i Ankandeve
25/04/2018 Ankand Apartament Rr. "Nikolla Lena" Tiranë 103.4 m2 57,324 Euro 09/05/2018 AAB Portali i Ankandeve
25/04/2018 Ankand Apartament Rr. "Nikolla Lena" Tiranë 90.5 m2 50,173 Euro. 09/05/2018 AAB Portali i Ankandeve
25/04/2018 Ankand Truall Kashar, Tiranë 3, 000 m2 352,800 LEKë 30/04/2018 AAB Portali i Ankandeve
26/03/2018 Ankand Apartament në Kukës 103.1 m² 2,589,440 Lekë 03/04/2018 AAB-Portali i Ankandeve
20/03/2018 Ankand Truall+ ndërtesë Durrës 1,760 m² 67,636 Euro 27/03/2018 AAB-Portali i Ankandeve