Jeni duke lexuar në: Fiskale

Abonohuni:

Tatimet, ja kushtet për të paguar me këste borxhin tatimor

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton tatimpaguesit për kushtet dhe detyrimet për të cilat lidhet marrëveshja me këste dhe afati i zgjatjes së kësaj marrëveshje. Tatimpaguesi, duke justifikuar paaftësinë likuiduese…

VIP-at debitorë

Në listën e borxhlinjve të këqij në Tatime janë 74 biznese të mëdha të përshirë në kategorinë VIP (tatimpaguesit e mëdhenj), të cilat tashmë janë objekt i bllokimit të llogarive…

Borxhlinjtë, 70% nuk kanë mundësi të paguajnë

Sondazhi i Qendrës së Kërkimeve Monitor me subjektet që rezultojnë debitorë tek Tatimet. Arsyet se pse bizneset kanë krijuar borxhe dhe a kanë mundësi për t’i paguar. Dëmi moral i…

Tatimet ashpërsojnë gjuhën me bizneset

Administrata Tatimore ka përditësuar në faqen zyrtare, listën e plotë të tatimpaguesve me detyrime të papaguara tatimore. Lista me 18,540 biznese është objekt i sekuestrove të pasurisë dhe bllokimit të…

Mirë me të ardhurat, keq me shpenzimet

Buxheti ka pasur një ecuri pozitive në drejtim të mbledhjes së të ardhurave për 7 muajt e parë të vitit, por në kahun tjetër, shpenzimet kapitale vijojnë të jenë shumë…

84% e bizneseve në Shqipëri fshehin të ardhurat

Një sondazh rajonal për praktikat e ekonomisë së fshehur në Maqedoni dhe Shqipëri nxjerr në pah evazionin e lartë të ekonomisë shqiptare, ku 84.3% e kompanive të anketuara konfirmuan se…

Hado: Reforma ka parandaluar përkeqësimin e skemës së pensioneve

Drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Astrit Hado thotë se, qëllimi kryesor i reformës së pensioneve ishte ndalja e hemorragjisë së deficitit, rritja e qëndrueshmërisë financiare të skemës duke garantuar…

Skema e pensioneve nën presion

re vite nga zbatimi i saj, reforma e pensioneve po goditet nga emigracioni i të rinjve dhe rënia e produktivitetit në sektorin bujqësor. Nga ana tjetër, numri në rritje i…

Çela: Projektligji i ri kontabilitetit i bën më transparente të dhënat e bizneseve

Projekti ka përcaktuar me qartë përgjegjësinë për hartimin dhe nënshkrimin e pasqyrave financiare, kur për herë të parë kjo përgjegjësi nuk lihet e nënkuptuar por sanksionohet në ligj, duke vendosur…

Shqipëria, në lupën e vlerësimeve ndërkombëtare

Marrëveshja që qeveria e re nënshkroi me Fondin Monetar Ndërkombëtar, menjëherë pasi erdhi në pushtet, së bashku me angazhimin e saj për konsolidim fiskal dha një sinjal pozitiv për agjencitë…

Konkluzionet e financave të një mandati

Arritja më pozitive e qeverisë së majtë ishte progresi në konsolidimin makroekonomik, i vlerësuar ky dhe në renditjet ndërkombëtare. Ndonëse borxhi publik vijon të mbetet i lartë, buxheti kaloi për…

Bilanci financiar i Rilindjes

Si ka qenë ecuria e financave në katër vitet e fundit? Nga “fundi i marrëzisë” dhe “aksionit antiinformalitet”, te kthesa e pamendueshme me 180 gradë në “faljen fiskale”, te performanca…

Të ardhurat nga TVSH e brendshme bien 7.3% në prill

Ndonëse të ardhurat buxhetore kanë shënuar ecuri pozitive në katër muajt e parë të vitit, me një rritje prej 6.6% në raport me faktin 2016, të hyrat nga TVSH e…

“Plaga” që nuk po shërohet

Këshilli i Investimeve, në një anketim që bëri me bizneset e import -eksportit, arriti në përfundimin se çmimet e referencës vijojnë të jenë shqetësimi kryesor në aktivitetin e tyre Bizneset…

Pashko: Raportimet e bizneseve do të bëhen më të lexueshme

Eksperti kontabël, Berti Pashko, tha se projektligji i ri është në rrugën për t’iu afruar standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar për t’u bërë i lexueshëm nga të gjitha…

Dhamo: Klasifikimi i ri i bizneseve nuk u përgjigjet zhvillimeve në ekonominë tonë

Profesori i Kontabilitetit në Universitetin e Tiranës, pranë Fakultetit të Ekonomisë, Sotiraq Dhamo, thotë se klasifikimi i ri i bizneseve për qëllime raportimi nuk i përgjigjet ekonomisë sonë. Cilat janë…

Me letra të hapura

Me hyrjen në fuqi të projektligjit të ri për Auditin dhe Pasqyrat Financiare, bizneset detyrohen të publikojnë bashkë me bilancet në QKB edhe pagat e ekzekutivëve, planet e biznesit dhe…

Hapat e faljes

Çfarë pritet të arrihet nga Ligji i Fshirjes, i cili hyri në fuqi në fillim të muajit maj? Çfarë do të sjellë për tatimpaguesit, por edhe për vetë administratën? Cilat…