Financa personale: Sa fitoni nga depozitat dhe sa duhet të paguani për kredinë

04/11/2018 11:03 PM 0 komente

Nëse do të mbyllni kursimet tuaja në lekë në një bankë për një vit, në fund të 12 muajve kthimi nga ky investim do të jetë minimal. Sipas statistikave mujore të Bankës së Shqipërisë, norma mesatare e interesit për depozitat me afat maturimi 1 vjeçar në muajin shtator ishte vetëm 0.65%. Duke pasur parasysh se inflacioni është rreth 2%, atëhere kthimi real nga depozitat është negativ.
Konkretisht, për një depozitë prej 200 mijë lekësh, interesi që merr pas një viti është 1,280 lekë, të cilës i zbritet dhe tatimi mbi të ardhurat prej 15%, duke e çuar shumën e përfituar në 1,088 lekë.
Që prej mesit të vitit 2011, Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë një politikë lehtësuese monetare, e cila është shoqëruar me ulje të normës së interesit të kursimeve në lekë, që kanë zbritur nga 5% në më pak se 1% aktualisht.
Normat e ulëta të interesit kanë dekurajuar depozituesit. Në krahasim me janarin e vitit 2014, kursimet në lekë të individëve janë reduktuar me gati 137 miliardë lekë, ose 1 miliardë euro (nga 376 miliardë lekë në janar 2014, në 239 miliardë lekë në fund të shtatorit të këtij viti).
Përfitimin më të lartë mund ta merrni nëse I mbyllni kursimet për një afat më të gjatë. Për depozitat 60 mujore (5 vjeçare), norma mesatare e interesit vjetor në muajin shtator ishte 3.37%. Për kursimet tre vje[are përfitimi vjetor është 2.65%.
Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, stoku i depozitave në fund të muajit shtator arriti në 985.5 miliardë lekë.

Kreditë
Ndërsa nga depozitat fitohet pak, konsumatorët, por edh ebizneset kanë avantazhin për të marrë kredi më të lira. Statistikat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se interesi mesatar i huasë në lekë në muajin shtator ishte 6.43%, nga 8% që ishte gati tre vjet më parë.
Më të lirat janë kreditë afatgjata, mbi 5 vjet, për të cilat duhet të paguash një interes vjetor prej 5.7%.
Të lira janë edhe kreditë në euro, norma e të cilave ishte 4.3% në shtator, ndonëse në rritje të lehtë në raport me një muaj më parë.
Ndonëse huatë janë historikisht më të lira, kërkesa për kredi mbetet minimale. Të dhënate tjera të Bankës së Shqipërisë bëjnë të ditur se stoku i huasë së dhënë për bizneset, individët dhe kompanitë publike arriti në 535 miliardë lekë, në shtator. Në raport me dhjetorin 2017, stoku i huasë në total pësoi një rënie me 2.8%.
Banka e Shqipërisë në vrojtimin e fundit të aktivitetit të kredisë konkludonte nga pyetësorët me bankat se standardet e huasë për bizneset pritet të jenë të shtrënguara për dy arsye. Vetë bankat janë skeptike për mjedisin makroekonomik dhe nga ana tjetër kërkesa e bizneseve për hua mbetet e ulët.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of