Financat: Mosrealizimi i planit të të ardhurave do të jetë 60 mln euro këtë vit

15/11/2018 11:03 AM 0 komente

Të ardhurat nga tatimet dhe doganat do të përmbyllen me një mosrealizim prej rreth 7.5 miliardë lekësh (60 mln euro) në raport me planin deri në fund të vitit 2018, sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave.

Sipas analizës së Ministrisë së Financave humbjet në raport me planifikimin do të jenë më të larta në të ardhurat e pritshme nga TVSH, tatimi mbi fitimin dhe akciza.

Të ardhurat nga TVSH-ja në total pritet të janë 4.3 miliardë lekë më të ulta se plani edhe pse Ministria e Financave kur uli pragun e tatimit në bizneset me xhiro 2 milionë lekë planifikoi arkëtime më të larta për shkak të formalizimit që do të krijohej në të gjithë zinxhirin e TVSh-së.

Pas TVSH-së, mungesa e të ardhurave në raport me planin shihet të jetë tek akciza me një vlerë rreth 3.5 miliardë lekë  dhe tek tatimi mbi fitimin me  rreth 2.5 miliardë lekë më pak.

Por krahas deficiteve shihet se në disa zëra kishte tejkalim në raport me planin.  Nga taksat nacionale u arkëtuan 1.7 miliardë lekë më shumë si rezultat i rritjes së çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare, ku u pagua më shumë rente nga eksporti i naftës bruto.

Tejkalime u panë edhe në të ardhurat nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore përkatësisht me 292 milionë lekë dhe 146 milionë lekë si pasojë e rritjes së punimit.

Ministria e Financave, gjithashtu arsyeton se shkak kryesor për mosrealizimin e të ardhurave këtë vit është nënçmimi i euros ndaj lekut, duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejte në uljen e arkëtimeve nga doganat.

Ekspertët e qeverisë raportuan këto ditë në kuvend se efekti negativ i kursit të këmbimit në të ardhurat buxhetore do të vijojë edhe gjatë vitit 2019.

Të ardhurat tatimore nga tatimet, doganat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2019, vlerësohen të arrijnë 423.5 miliardë lekë, me një shtesë prej 27 miliardë lekë ose 6.8% më shumë se pritshmëria e vitit 2018.

Të ardhurat nga DPT dhe DPD (pa përfshirë kontributet) parashikohet të jenë 325.6 miliardë lekë, me një rritje prej 6.7% ose 20.5 miliardë lekë më shumë se viti 2018.

 

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of