Interesat e letrave me vlerë të qeverisë, rritje për të gjitha afatet

11/08/2017 10:01 AM 0 komente

Për të gjithë ata që kanë investuar kursimet e tyre në letrat e borxhit qeveritar ka një lajm të mirë: interesat po rriten për të gjitha maturimet.

Sipas një analize të Bankës Qendrore, Yield-et e bonove dhe të obligacioneve të letrave me vlerë të borxhit të qeverisë kanë shfaqur ecuri rritëse në periudhën maj-korrik.

Pasi e filluan tremujorin e dytë me të njëjtën prirje rënëse që karakterizoi fundin e tremujorit të parë, yield-et e letrave me vlerë iu rikthyen kahut rritës në muajin maj.

Rritja e yield-eve ka qenë e pranishme tek të gjitha maturitetet e tregtuara, por më e përmbajtur se ajo e vërejtur në fund të 2016-s.

Ankandet e tremujorit të dytë janë karakterizuar nga një raport i mbulimit të kërkesës për fonde të qeverisë mbi, por në nivele më të ulëta në krahasim me tremujorin e parë të vitit. Kjo dinamikë e yield-eve është reflektuar në rritjen e nivelit të kurbës së yield-eve, ndërkohë që pjerrësia e saj ka mbetur thuajse e pandryshuar.

Yield-i mesatar për bonot e thesarit 12-mujore u rrit në 2.05% në muajin qershor, nga 1.79% që shënonte në muajin prill. Edhe në ankandin e kryer në javën e parë të muajit korrik, yield-i i bonos 12-mujore ka regjistruar sërish rritje, në 2.10%.

Yield-et e obligacioneve kanë ndjekur tendencën e yield-it të bonove të thesarit 12-mujore. Yield-i i obligacionit 2-vjeçar (i cili ka emetime të rregullta mujore) ka shënuar rritje të njëpasnjëshme, duke rezultuar 2.64% në ankandin e fundit në muajin korrik, nga 2.25% që ishte në muajin prill.

Yield-i i obligacionit 7-vjeçar u rrit në 5.39%, nga 5.24% që shënonte në ankandin paraardhës (mars). Përjashtim nga kjo ecuri bën obligacioni 5-vjeçar, yield-i i të cilit ra në 4.95% në muajin maj, nga 5.15% që shënonte në muajin shkurt.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Komente

Jeni i pari për të shkruar një koment!

Notify of
avatar
wpDiscuz