Qendrat tregtare, tregu i mbingopur, kryeqyteti ia kalon dhe vendeve perëndimore për sipërfaqe për banor

Vetëm për zonën e kryeqytetit, me 862 mijë banorë, ka 280 m² sipërfaqe qendrash tregtare për 1000 banorë, më e lartë se në vendet e tjera të zhvilluara të Europës Perëndimore e Qendrore, ku fuqia blerëse është shumë më e madhe… Nëse ka një segment të tregut të pasurive të paluajtshme ku të gjithë bien dakord se oferta ka kaluar çdo limit në raport me kërkesën është ai i qendrave tregtare. “Oferta plotëson tërësisht kërkesat, pavarësisht se për tregtarë me … Continue reading Qendrat tregtare, tregu i mbingopur, kryeqyteti ia kalon dhe vendeve perëndimore për sipërfaqe për banor