Tatimet, afati i fundit për tatimin e thjeshtuar 20 dhjetori

13/12/2018 10:11 AM 0 komente

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i kujton tatimpaguesve se data 20 dhjetor është afati i fundit i pagesës së këstit të Tatimit të Thjeshtuar mbi Fitimin për periudhën tetor – nëntor – dhjetor 2018. Kjo bazuar në nenin 15 të ligjit nr.9632 dt.30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar.

Këtij detyrimi i nënshtrohen të gjithë tatimpaguesit që kanë përgjegjësinë e Tatimit të Thjeshtuar mbi Fitimin. Sipas dispozitave ligjore, detyrimin e pagesës e kanë tatimpaguesit me xhiro nga 5-8 milionë lekë. Pagesa realizohet përmes sistemit bankar me anë të udhër-pagesës.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, përmes një njoftimi të mëparshëm, i ka bërë thirrje tatimpaguesve gjithashtu edhe për përmbushjen e afatit të dorëzimit të inventarit analitik, deri në fund të vitit. Si dhe, gjithashtu, bizneset duhet të jenë në gaditshmëri për të qenë pjesë e një kontrolli nga stafi i DPT, sa i përket saktësisë së këtij inventari.

Në fund, Administrata Tatimore mbetet e angazhuar të informojë me korrektësi tatimpaguesit mbi të drejtat dhe detyrat dhe i nxit ata që të përmbushin në mënyrë vullnetare detyrimet tatimore.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of