Zyrat e punës pa efektivitet, shumë pak të punësuar pas trajnimeve dhe regjistrimeve

29/08/2018 11:00 AM 0 komente

Shërbimi i Kombëtar i Punësimit në Shqipëri përveç se ndërmjetëson punëdhënësit dhe punëmarrësit, ofron trajnim për të papunët e regjistruar, por efektiviteti i këtyre trajnimeve është në diksutim për shkak se pas përfundimit punësohen shumë pak përsona. Një një studim të posacëm për efektivitetin e Zyrave të Punësimit në Shqipëri, Banka Botërore ka gjetur mungesë eficencë në zyrat e punës sidomos në drejtim të ndërmjetësimit.

Në vitin 2016 janë trajnuar rreth 2300 përsona nga programet e shtetërore të nxitjes së punësimit si teknike të riparimit të automjtëve dhe pajisjeve elektrike, teksa janë punësuar më pak se 80 prej tyre.

Në vend të dytë për nga volumet e trajnimeve janë parukeritë dhe estetika me rreth 1600 të trajnuar, ku janë punësuar rreth 100 persona.

Më tej trajnimet më të mëdha jepen për kuzhinier, ku në vitin 2016 janë trajnuar vetëm rreth 1550 përsona, ndërsa janë punësuar rreth 70 prej tyre.

Në disa programe trajnimi nuk ka asnjë të punësuar pasi ka përfunduar programi. Të tilla janë art- design, punonjës sociale dhe punonjës për hotele dhe restorante. Teksa në programet e tjera të trajnimit punësimet pas përfundimit të tyre kanë qenë pothuajse të papërfillshme.

Të dhënat tregojnë se se shume pak përsona që trajnohen nga programet e punësimit gjejnë pune, por jo gjithmonë në pozicione për të cilat janë trajnuar.

Gjithashtu përformaca e punësimeve nga zyrat e punës paraqitet e dobët. Në vitin 2016, pothuajse 17,000 punëkërkues të papunë ishin të punësuar përmes shërbimeve të ndërmjetësimit, ata përbëjnë vetëm 3 për qind e të përsonave të regjistuar si të papunë.

Eskpertët e Bankës Botërore konkluduan se shumë zyra punësimi në Shqipëri kanë nivel shumë të ulët efikasiteti për përmbushjen e misionit të tyre.

Anketat e INSTAT tregojnë se 31 për qinë e të punësurave e kanë gjetur vendin e punës nga miqtë dhe të afërmit dhe shume pak nga zyrat e punes.

Për më tepër, edhe pse të rinjtë janë synimi i  shërbimeve të ndërmjetësimit, ata në të vërtetë nuk kanë shance të gjejnë punë nga zyrat e punësimit.

Shërbimi kombëtar i Punësimit në Shqipëri vepron me burime të kufizuara. Ekziston një platformë online për të siguruar informacion mbi vendet e lira dhe kurset e trajnimit, por informacioni për vendet e lira nuk ndahet nëpër rrethe. Ekspertët e Bankës gjeten se, disponueshmëria e të dhënave dhe saktësia e tyre ishin problematike.

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of