100 mln euro investime në “Broadband” shtojnë 10,000 vende pune dhe rrisin PBB-në me 0,9% në Shqipëri

17/02/2021 12:00 PM 0 komente

Zgjerimi i rrjeteve e internetit dhe rritja e shpejtësisë së tij, do të ndikojë punësimin dhe rritjen ekonomike të Shqipërisë më shumë se në çdo vend tjetër të Ballkanit Perëndimor.

Një studim i Komisionit Europian për “Ndikimin e Transformimit dixhital në Ballkanin Perëndimor”, tregon se me 100 milionë euro investime në zhvillim broadband do të shtohen 10 mijë vende të reja pune dhe mund të ndikojë me 0.9% në rritjen ekonomike të vendit.

Investimet në ekonominë dixhitale shihet të kenë një kthyeshmëri të lartë në krahasim me investimet në infrastrukturën fizike si rrugë, ujësjellës etj., për arsye se, krijojnë mundësi për gjenerimin e vendeve të punës me paga të larta.

Studimi thotë se Shqipëria ka potencialin më të lartë të punësimit nga investimet me bandë të gjerë, se në vendet e tjera për arsye të nevojave ende të larta për rrjete të reja të internetit, sidomos në zonat rurale.

Investimet në ekonominë dixhitale gjithashtu përmirësojnë produktivitetin në një seri shërbimesh si publike dhe private dhe gjithashtu sjellin përfitime ekonomike nga sektorë të tjerë. Për shembull, bankat dhe institucionet financiare do të mund të zgjeronin shërbimet e tyre në zonat rurale, dhe popullsia në këto zona mund të siguronte disa shërbime në distancë për të cilat nuk kanë akses të shpejtë për shkak të largësisë.

Analiza tregojnë se përfitimet e ekonomisë dixhitale janë shumë të gjëra se efektet në punësim, por gjithashtu promovojnë demokracinë, ndikojnë fort cilësinë e shërbimeve publike dhe çështjet e barazisë gjinore. Infrastruktura dixhitale është pjesë e planit të Bashkimit Europian për investimet në Ballkan dhe tashmë ka marrë edhe miratimin e Komisionit Europian.

Plani i BE-së për rajonin përfshin përfshirjen e teknologjisë së lartë në Inteligjencën Artificiale, rrjetin 5G, cloud etj. Dixhitalizimi ndërmjet të tjerash do të ndihmojë në ekonominë e gjelbër, duke rritur monitorimin në distancë të ndotjes së ujit, ajrit etj.

Gjatë vitit 2020, kriza e COVID-19 ka çuar në një nxitje të madhe drejt dixhitalizimit të ekonomisë shqiptare. Një anketë e Bankës Botërore me Sipërmarrjet për vitin 2020 tregon se 20% e firmave shqiptare të anketuara, ose kanë nisur, ose kanë rritur aktivitetin e biznesit online gjatë pandemisë së COVID-19, ndërsa 55% e të anketuarve ishin përgjigjur se kishin rritur përdorimin e blerjeve online që nga nisja e pandemisë vlerësoi një anketë e Bankës Botërore që u zhvillua në vjeshtë të vitit të kaluar./B.Hoxha

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of