2011-2019 mbi 8 % popullsisë ka ndryshuar vendbanimin brenda vendit, Kukësi, Dibra dhe Fieri më të prekurat

20/11/2020 1:30 PM 0 komente

Përveç largimit të 360 mijë personave jashtë vendit gjatë periudhës 2011-2019 sipas një anketë të INSTAT për këtë qëllim, shihet se 8 për qind e popullsisë së vendit rreth 230 mijë persona kanë ndryshuar vendbanimin brenda vendit.

Ashtu si edhe tendenca e emigrimit jashtë vendit, lëvizja e popullsisë nga një qytet në tjetrin ka qenë e fortë përgjatë dekadës së fundit. Madje të dhënat e anketës tregojnë se migrimi i brendshëm kishte një Intensitet më të fortë në dhjetëvjeçarin e fundit sesa gjatë periudhës 2001-2011 ku kishin ndryshuar vendbanim brenda vendit jo më shumë se 200 mijë persona.

Sipas anketës popullsia që ndryshon vendbanimin brenda vendit, por jo brenda prefekturës, përbënte 61,6 për qind e të gjithë migrantëve të brendshëm.

Shumica dërrmuese e personave që lëvizin nga Tirana (93,8 %) mbeten në të njëjtën prefekturë. Ky “fluks hyrës” specifik shihet si diferenca midis atyre që ndryshuan vendbanimin brenda prefekturës dhe atyre që shkuan në një prefekturë tjetër.

Në të njëjtën kohë, më shumë sesa gjysma e personave të vendosur në prefekturën e Tiranës vijnë nga prefektura të tjera (54,4 %).

Nga grupi I familjeve shqiptare kryefamiljari I të cilave Ishte banor në vend në vitin 2011, 4,7 për qind kanë ndryshuar vendbanimin në tërësi, ndërsa 9,4 për qind e kanë bërë pjesërisht. Është vlerësuar se nga totali prej 14 për qind i familjeve, 8 për qind e popullsisë kanë ndryshuar vendbanimin e mëparshëm duke qëndruar në vend.

Kukësi duket se është prefektura me përqindjen më të lartë të popullsisë që ndryshon vendbanimin brenda vendit, me 16,1 për qind të popullsisë së përgjithshme banuese në vitin 2011.

Në të njëjtën kohë, sa i takon strukturës së familjes, kjo prefekturë kishte përqindjen më të lartë të familjeve që migrojnë së brendshmi me migracion të pjesshëm, me 33,9 për qind.

Nga ana tjetër, përqindja e familjeve të tëra që kanë lëvizur brenda vendit dhe e popullsisë së përgjithshme që migron së brendshmi është e lartë në Dibër, Durrës, Fier, Gjirokastër, Elbasan dhe Korçë.

Edhe brenda vendit shihet se kanë lëvizur me gjithë familjet mbi 127 mijë persona dhe 90 mijë të tjera ndryshuar vendbanimin brenda vendit Individualisht.

INSTAT ka vërejtur se në një hark të shkurtër kohor janë vënë re dy dinamika të ndryshme të fluksit të brendshëm migrator: një në periudhën 2011-2013 dhe tjetra nga viti 2014, kur fluksi vjetor i migracionit të brendshëm duket se është dy herë më i lartë për Individët.

Nga familjet anëtarët e të cilave e kishin vendbanimin diku tjetër në vend në 2019, 33,2 për qind kishin lëvizur tërësisht. Po kështu, 66,8 për qind e tyre kishin migruar pjesërisht, me të paktën një anëtar të zhvendosur diku tjetër në Shqipëri. Migracioni i përgjithshëm brenda vendit është tejet i lartë në Tiranë, nga ku 51,9 për qind e familjeve me fluks të brendshëm migracioni kanë ndryshuar vendbanimin në tërësi.

Përveç Tiranës, këto statistika mbi mesataren u shënuan në Shkodër, Korçë, Elbasan dhe Dibër. Në këto prefektura, migracioni i brendshëm ka prekur një numër më të lartë të familjeve të plota. Një fluks domethënës dalës i popullsisë në zona të tjera të vendit është konstatuar në Kukës, Fier dhe Dibër. Në të gjitha prefekturat e përmendura, përqindja e familjeve ku një anëtar ka migruar (familje pjesërisht migrante) brenda vendit Ishte e lartë.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of