Projekti, 750 mijë euro për zhvillimin e turizmit në Ballkanin Perëndimor

13/06/2019 10:00 AM 0 komente

Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC), në kuadër të projektit të saj të financuar nga BE për Zhvillimin dhe Promovimin e Turizmit, nisi thirrjen e dytë për projekte që zhvillojnë ofertën e turizmit në Ballkanin Perëndimor.

Sipas informacioneve, skema e granteve është 1.62 milion euro, por kjo këst i dytë vë në dispozicion 750 mijë euro për zbatimin e rreth 14 projekteve pilot me vlerë deri në 54mijë.

Qëllimi i skemës së granteve të RCC është të zhvillojë dhe të promovojë globalisht ofertën e përbashkët rajonale të kulturës dhe aventurës, të sjellë më shumë vizitorë në Ballkanin Perëndimor, të zgjasë qëndrimin e tyre dhe të rrisë të ardhurat dhe punësimin në industrinë e turizmit. Prandaj, grantet që do të zbatohen në kuadër të Thirrjes së Dytë për Propozime do të jenë të orientuara drejt përmirësimit të infrastrukturës dhe shërbimeve të turizmit përgjatë tri itinerareve të reja rajonale të turizmit kulturor që janë në zhvillim e sipër: Ballkani Perëndimor – udhëkryq i qytetërimeve; Trajektin Illyricum dhe Trajektoren Monumentale Ballkanike, dhe përgjatë Rrugës dhe Trans Dinarikës, rrugët rajonale hiking dhe biking dhe atraksionet e tyre ndihmëse të turizmit të aventurës.
“Rajoni është më i fortë së bashku. Kjo është po aq e vërtetë për turizmin, siç është për çdo fushë tjetër. Dallimi është se turizmi ka një avantazh të rritet më shpejt se industritë e tjera – ajo tashmë përbën 14% të punësimit në Ballkanin Perëndimor. Më shumë se 12 milionë turistë hynë në rajon vitin e kaluar. Kjo është arsyeja pse ne po punojmë intensivisht për zhvillimin e një oferte të përbashkët turistike rajonale dhe për të plotësuar përpjekjet e mëtejshme të qeverive, në mënyrë specifike në zonat e turizmit kulturor dhe aventurës “, tha Majlinda Bregu, Sekretare e Përgjithshme e RCC.
“Qëllimet tona janë të thjeshta. Ne duam të krijojmë një ofertë më tërheqëse turistike, e cila do të tërheqë më shumë turistë në rajon dhe do të çojë në fitime më të mëdha dhe më shumë njerëz të punësuar në turizëm. Ndërsa projekti ynë për Zhvillimin dhe Promovimin e Turizmit punon në një prespektive të gjerë, skema e grantit është duke bërë të mundur që qeveritë e nivelit lokal, OJQ-të dhe agjencitë zhvillimore të përfshihen në planet e turizmit dhe të kontribuojnë në zhvillimin e një oferte të përbashkët rajonale, duke zbatuar veprime që do të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve dhe infrastrukturës së turizmit në nivel lokal “.
Për të siguruar informata të mjaftueshme për Thirrjen e Dytë për Propozime për të gjitha palët e interesuara, ndërmjet 12 dhe 20 qershorit 2019, RCC do të organizojë një seri me ditë Informimi, që mbulojnë të gjashta Ekonomitë e Ballkanit Perëndimor. Kjo është Thirrja e Dytë për Propozime, sipas skemës së granteve të turizmit të RCC-së.

Thirrja e Parë për Propozime të zbatuara ndërmjet korrikut 2018 dhe qershor 2019 rezultoi me zbatimin e 12 granteve me një vlerë totale prej 548 mijë eurosh, që çuan në krijimin e parakushteve për zhvillimin e shtatë rrugëve të reja kulturore në rajon, si dhe zbatimin e veprimeve që përmirësuan cilësinë e ofertës së turizmit aventuror, veçanërisht përgjatë gjurmës së rrugës Dinarike dhe në turizmin e kuajve.

Thirrja e tretë për propozim pritet të fillojë në shtator 2019.

Projekti në shifra:

1. Buxheti i përgjithshëm i projektit (financimi i BE): 5 milionë euro

2. Pjesa e buxhetit të projektit kushtuar granteve: 1.62 milion euro

3. Vlera maksimale e një granti: 54 mijë euro

4. Fondet e ndara sipas Thirrjes së Parë për Propozime: EUR 548 mijë për 12 projekte pilot

5. Fondet që do të ndahen në kuadër të Thirrjes së Dytë për Propozime: 750 mijë Euro për 14 projekte pilot

6. Fondet që do të ndahen në kuadër të Thirrjes së 3-të për Propozime: 322 mijë euro për 6 projekte pilot

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of