Abonohuni:

Polakët nuk e braktisin Golemin edhe në pandemi

Hotelet: këtë vit kemi kosto të shtuara për shërbimet

[shikoni]

Kalendari i Botimit të Statistikave Ekonomike


« June 2019 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3* Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve all day
4* Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) all day
* Indeksi i Çmimeve të Importit all day
5 6 7* Indeksi i Çmimeve të Prodhimit all day
8 9
10* Pagat all day
* Indeksi i Çmimeve të Konsumit all day
* Anketa Tremujore e Forcave të Punës all day
* Statistika të sistemeve të pagave all day
* Tregues të shëndetit financiar all day
* Bilanci i pagave all day
* Borxhi i jashtëm bruto all day
* Të dhënat faktike të detajuara në \"Accrual\" dhe \"Cash\" all day
11 12* Burra dhe Gra all day
* Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak) all day
13* Statistikat e Bujqësisë dhe Blegtorisë all day
14* Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore all day
15 16
17* Tregtia e Jashtme all day
18* Tregtia me Pakicë all day
* Indeksi i Harmonizuar I Çmimeve të Konsumit all day
19* Statistikat Afatshkurtra all day
20 21* Aksidentet Rrugore all day
22 23
24* Statistikat e Pylltarisë dhe Biodiversitetit all day
25* Lëvizjet e Shtetasve all day
* Statistika të pozicionit të investimeve ndërkombëtare all day
* Stoku i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik all day
* Fluksi i investimeve sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik all day
* Statistikat fiaskale të qeverisë all day
26* Tregtia e Jashtme e Mallrave sipas Karakteristikave të Ndërmarrjeve all day
27* Statistikat e Transportit all day
* Ekonomia dhe buxheti all day
28* Produkti i Brendshëm Bruto all day
* Kursi i këmbimit në fund të periudhës all day
* Statistika të rezervës ndërkombëtare all day
* Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare all day
* Agregatët monetarë all day
* Të dhëna të korporatave depozituese all day
* Depozitat e përfshira në paranë e gjerë all day
* Kredia për ekonominë all day
* Depozitat all day
* Huatë all day
* Normat e interesit all day
* Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar) all day
29 30

Te Fundit nga Vendi


Të tjera nga vendi →

Lajmet e fundit nga Koronavirus

Të gjitha në këtë temë →

Europa

Të tjera nga Europa →

Të Tjera nga Bota

Të tjera nga Menaxhimi →Makina

Të tjera nga Makina →