Abonohuni:

Polakët nuk e braktisin Golemin edhe në pandemi

Hotelet: këtë vit kemi kosto të shtuara për shërbimet

[shikoni]

Kalendari i Botimit të Statistikave Ekonomike


« November 2019 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1* Statistikat e Kulturës all day
2 3
4 5 6 7 8* Indeksi i Çmimeve të Konsumit all day
* Tregues të shëndetit financiar all day
* Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave all day
9 10
11* Rezultatet Paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve all day
* Statistika të sistemeve të pagave all day
* Të dhënat faktike të detajuara në \"Accrual\" dhe \"Cash\" all day
12* Vjetari Statistikor all day
* Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (paraprak) all day
13 14* Treguesit Demografikë all day
15* Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Familje all day
* Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore all day
16 17
18* Tregtia e Jashtme all day
19* Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit all day
20 21* Aksidentet Rrugore all day
22* Vjetari Statistikor Rajonal all day
* Bilanci i Energjisë Elektrike all day
23 24
25* Statistikat mbi të Ardhurat dhe Nivelin e Jetesës all day
* Statistika të sistemeve të pagave all day
* Llogaritë financiare të sektorit financiar all day
* Llogaritë financiare të sektorit jo rezident all day
* Llogaritë financiare të sektorit të qeverisë së përgjithshme all day
* Llogaritë financiare të sektorit të korporatave jo financiare dhe ekonomive all day
* Llogaritë financiare të të gjithë sektorëve all day
* Statistikat fiaskale të qeverisë all day
26* Statistikat e Transportit all day
* Lëvizjet e Shtetasve all day
27* Lejet e Ndërtimit all day
* Kursi i këmbimit në fund të periudhës all day
* Statistika të rezervës ndërkombëtare all day
* Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit all day
* Agregatët monetarë all day
* Të dhëna të korporatave depozituese all day
* Depozitat e përfshira në paranë e gjerë all day
* Kredia për ekonominë all day
* Depozitat all day
* Huatë all day
* Normat e interesit all day
* Ekonomia dhe buxheti all day
28 29 30* Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme (përfundimtar) all day
 

Te Fundit nga Vendi


Të tjera nga vendi →

Lajmet e fundit nga Koronavirus

Të gjitha në këtë temë →

Europa

Të tjera nga Europa →

Të Tjera nga Bota

Të tjera nga Menaxhimi →Makina

Të tjera nga Makina →