Abonimi në Monitor (online)

email: abonime@monitor.al
mob: +355 67 40 49 191
alb uk
Përshkrim Eur për 1 Abonim 1 Vjeçar
I Abonimi online në webfaqen e revistës Monitor: www.monitor.al (1 user: 1 vit)
a) 1 Premium User/ monitor.al 80 Eur
b) 2-5 Premium Users/ monitor.al 75 Eur
c) 6-15 Premium Users/ monitor.al 70 Eur
d) 16-40 Premium Users/ monitor.al 60 Eur
e) mbi 40 Premium Users/ monitor.al 50 Eur

I(a-e) Premium User ka akses të pakufizuar për leximin në monitor.al