Abonimi në Monitor (online)

email: abonime@monitor.al
mob: +355 67 40 49 191
alb uk
Përshkrim Lek për 1 Abonim 1 Vjeçar, TVSH e përfshirë
I Abonimi online në webfaqen e revistës Monitor: www.monitor.al (1 user: 1 vit)
a) 1 Premium User/ monitor.al 9000Lek
b) 2-5 Premium Users/ monitor.al 8500Lek
c) 6-15 Premium Users/ monitor.al 8000Lek
d) 16-40 Premium Users/ monitor.al 6500Lek
e) mbi 40 Premium Users/ monitor.al 5000Lek

I(a-e) Premium User ka akses të pakufizuar për leximin në monitor.al