Abonimi në Monitor (print)

email: abonime@monitor.al
mob: +355 67 40 49 191
alb uk
Përshkrim Lek për 1 Abonim 1 Vjeçar
I Abonimi vjetor në Botimin e Revistës Monitor në Gjuhën Shqip, e përjavshme.
a) 1 Abonim vjetor            13,500Lek
b) 2-5 Abonime vjetore            13,000Lek
c) 6-15 Abonime vjetore            12,500Lek
d) 16-40 Abonime vjetore            12,000Lek
e) mbi 40 Abonime vjetore            11,000Lek
II Abonimi vjetor në Botimin e Revistës Monitor në Gjuhën Anglisht, e përmuajshme.
a) 1 Abonim vjetor            6,600Lek

I(a-e) 1 abonim vjetor ne Monitorin ne gjuhen shqip permban sasine 50 revista (botime) javore.
II(a) 1 abonim vjetor ne Monitorin ne gjuhen anglisht permban sasine 12 revista mujore.