Abonohuni:

Tutorial deklarimi i të ardhurave personale

Të gjithë individët, të cilët bëjnë deklarimin online të të ardhurave të tyre personale, kur ato i kalojnë 2 milionë lekë duhet të përgatiten …

[shikoni]

MONITOR 932

MONITOR 931

MONITOR 930

MONITOR 929

MONITOR 928

MONITOR 927

MONITOR 926

MONITOR 925

MONITOR 924

MONITOR 923