Autorizimet te Konkurrenca, ja tarifat e reja që do paguhen

13/02/2019 12:40 PM 0 komente

Autoriteti i Konkurrencës ka miratuar rregulloren e re, që përcakton shpenzimet që bizneset duhet të paguajnë për ndjekjen e procedurave pranë tij, si sh për  njoftimet e përqendrimeve apo përjashtimet nga ndalimi.

Tarifat variojnë nga 15 mijë lekë për tërheqjen e formularit, deri në 2 milionë lekë për rastet e procedurës së thelluar.

 

Kontrolli i përqendrimeve

Tërheqja ose depozitimi pranë Autoritetit të Konkurrencës i “Formularit të Njoftimit të Përqendrimit” nga ndërmarrjet pjesëmarrëse sipas përcaktimit të nenit 12 të ligjit (që bashkohen, që përftojnë kontroll, për krijimin e një ndërmarrjeje të përbashkët si dhe për rastet kur pjesa e ndërmarrjes preket nga transaksioni i kryer) bëhet kundrejt pagesës me vlerë 15 000 (pesëmbëdhjetë mije) lekë.

– Autorizimi “Për realizimin e përkohshëm të përqendrimit” i dhënë nga Komisioni i Konkurrencës, në bazë të kërkesës së ndërmarrjes pjesëmarrëse, sipas përcaktimit “Autorizimi për përqendrimin e përkohshëm”, jepet kundrejt pagesës me vlerë 300.000 (treqind mijë) lekë.

– Autorizimi “Për realizimin e përqendrimit” i dhënë nga Komisioni i Konkurrencës, në përputhje me nenin 56 të ligjit “Procedura Paraprake”, jepet kundrejt pagesës me vlerë 500 000 (pesëqind mijë) lekë

– Autorizimi “Për realizimin e përqendrimit” i dhënë nga Komisioni i Konkurrencës në përputhje me nenin 57 të ligjit “Procedura e thelluar”, jepet kundrejt pagesës me vlerën që llogaritet në shumën prej 0.03% të xhiros se të gjitha ndërmarrjeve pjesëmarrëse së bashku, të vitit paraardhës financiar, por në çdo rast pagesa nuk duhet të tejkaloje vlerën prej 2 milionë lekë.

– Mos-klasifikimi si përqendrim i një transaksioni të caktuar, në rastet kur Komisioni i Konkurrencës shprehet me vendim, bëhet kundrejt pagesës me vlere prej 150 mijë lekë.

 

Përjashtimi nga ndalimi

Për bizneset që kërkojnë ndjekjen e procedurave në rastet e njoftimit të marrëveshjeve që kërkojnë përjashtim nga ndalimi, tarifat janë:

-Njoftimi nga ndërmarrjet i marrëveshjeve që kërkojnë përjashtimin nga ndalimi, sipas përcaktimit të nenit 5 dhe 49 të ligjit, bëhet kundrejt pagesës me vlerë 15 mijë lekë.

– Vendimi për përjashtimin nga ndalimi, i dhënë nga Komisioni i Konkurrencës,  jepet kundrejt pagesës me vlere 500 mijë lekë.

-Vendimi i dhënë nga Komisioni i Konkurrencës, për shtyrjen në kohë të përjashtimeve të marrëveshjeve të përcaktuara jepet kundrejt pagesës me vlerë 300 mijë lekë.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of