Banka e Shqipërisë shpall nismën për dixhitalizimin e sistemit të pagesave

21/06/2018 12:53 PM 0 komente

Qytetaret shqiptare do të kenë shërbime më cilësore pagesash për shkak se Banka e Shqipërisë po ndërmerr një projekt për dixhitalizimin e sistemit të pagesave.

Duke prezantuar këtë nismë Guvernatori i BSH, Genti Sejko tha se, zhvillimi i sigurt dhe efikas i sistemeve të pagesave përbën një objektiv shumë të rëndësishëm, jo vetëm në mbështetje të zbatimit të politikës monetare dhe ruajtjes së stabilitetit financiar, por edhe si një mjet i rëndësishëm për një zhvillim ekonomik të formalizuar dhe të qëndrueshëm

Ai tha se synim parësor në këtë drejtim është përdorimi i gjerë i instrumenteve të pagesave në përditshmërinë e qytetarëve.

Kjo mënyrë e re zhvillimi kërkon identifikimin dhe plotësimin e nevojave edhe të komponentit më të vogël përbërës të ekonomisë – individit dhe biznesit, tha ai.

Në kushtet e tregut shqiptar, i cili karakterizohet nga një përfshirje dhe edukim financiar i ulët, si dhe shërbime të ofruara me kosto relativisht të larta, synimi ynë do të jetë nxitja e sistemit bankar në ofrimin për qytetarët të shërbimeve lehtësisht të aksesueshme e me kosto efektive, duke mbështetur kështu objektivin e një përfshirjeje më të gjerë financiare.

Nevoja për ndërhyrje në këtë drejtim bëhet më e rëndësishme dhe sfiduese, sidomos teksa përjetojmë zhvillime teknologjike të shpejta e gjithëpërfshirëse. Në kushtet kur shumica e aspekteve të jetës së përditshme po dixhitalizohen dhe automatizohen, modernizimi i sistemeve të pagesave bëhet edhe më i rëndësishëm.

Bazuar në studimet dhe analizat e kryera nga Banka e Shqipërisë me mbështetjen e Bankës Botërore, evidentohet qartazi se promovimi i dixhitalizimit dhe inovacionit në tregun e pagesave ndikon ndjeshëm në uljen e kostove të mbartura nga këto instrumente, duke krijuar shërbime lehtësisht të aksesueshme dhe të përballueshme nga të gjithë.

Në Shqipëri, ky zhvillim është ndjeshëm më i vonuar se në vendet e tjera, me të cilat ne synojmë të përafrohemi në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, ndaj promovimi i tij merr akoma më shumë vlerë e rëndësi jo vetëm në kuadër të këtij integrimi, por edhe më gjerë, në tregjet ndërkombëtare, tha Guvernatori.

Modernizimi i këtyre sistemeve përmes dixhitalizimit dhe inovacionit do të synohet nëpërmjet një zhvillimi të mirërregulluar dhe me objektiva qartësisht të përcaktuar në strategjinë afatmesme, e cila do të prezantohet sot në këtë konferencë.

Si një nismë konkrete në këtë drejtim mund të përmendim transpozimin e direktivës së Bashkimit Evropian, e cila konsiderohet si një nga legjislacionet më avangardë të fushës. Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim dhe me ekspertë të Bankës Botërore dhe Bankës së italisë kanë hartuar një projektligj për këtë qëllim, i cili së shpejti do të jetë objekt konsultimesh publike.

Në mbështetje të këtyre nismave, Banka e Shqipërisë po hulumton mundësinë e zhvillimeve inovative në sistemet e operuara nga ne, të tilla si instant payment, e cila, bazuar dhe në eksperiencat ndërkombëtare vlerësohet se sjell një reformim në tregun e pagesave nga pikëpamja e dixhitalizimit.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of