Barnat dhe pajisjet mjekësore, Konkurrenca hap hetim paraprak të tregut

28/09/2020 11:00 PM 0 komente

Autoriteti i Konkurrencës bëri me dije se ka hapur një hetim paraprak në tregun e  barnave dhe pajisjeve mjekësore duke nënvizuar se kjo vjen në kuadër edhe të rekomandimeve që ju bënë institucionit nga rezoluta e Kuvendit.

Hetimi do të përfshijnë periudhën nga janari 2019 deri në 30 nëntor 2020 dhe do të duhet të dalë me një raport brenda 3 muajsh nga data e vendimit.

Konkurrenca shpjegon se tregu i barnave ka qenë edhe më parë objekt vlerësimi nga Autoriteti, nga ku është konstatuar se plotësimi nevojës për barna në vend realizohet në pjesën më të madhe nëpërmjet importit të tyre.

“Çmimi i barnave në tregun farmaceutik nuk është element konkurrues pasi fiksimi i tij për të paktën një periudhe 6 mujore dhe përcaktimi i tij në pullën e kontrollit e bën atë të pandryshueshëm, duke sjellw kufizim të konkurrencës me çmimet e produkteve në tregun farmaceutik nga aktorët e këtij tregu. Oferta për barna në treg është e kufizuar për shkak të shkallës së lartë të fuqisë së tregut nga mbajtësit e patentave apo të drejtave ekskluzive ndërkohë që kërkesa për barna nuk përcaktohet drejtpërsëdrejti nga konsumatori (pacienti), por nga mjeket dhe në këtë mënyrë konsumatori nuk ka mundësi të bëjë zgjedhjen e tij bazuar në çmime më të lira dhe cilësi më të mirë, por si rregull ndjek udhëzimet e doktorit” thuhet në vendimin e Autoritetit.

I njëjti vendim vlerëson se tregu paraqet asimetri në informacion për shkak të marrëdhënieve mes doktorit dhe pacientëve, doktorit dhe prodhuesve/importuesve farmaceutikë, i cili mund të jetë një nga shkaqet kryesore të mosfunksionimit të tregut mbi bazën e kërkesës dhe ofertës.

“Ndërkohë tregu i pajisjeve mjekësorë është një treg i ri dhe në dinamikë për shkak të zhvillimit teknologjik në fushën e ekzaminimeve shëndetësore. Parë në këtë këndvështrim, është i nevojshëm vlerësimi i kufizimeve që sjellin në treg ekskluzivitetet e dhëna në lidhje me markat e pajisjeve apo shërbimet e mirëmbajtjes së tyre.

Autoriteti vlerëson nevojën e një analizë të plotë dhe gjithëpërfshirëse në tregun e barnave dhe pajisjeve mjekësorë, për të parë nëse ka kufizime, shtrembërime apo pengime të konkurrencës nga ndërmarrjet që operojnë në treg, nëpërmjet të drejtave ekskluzive, fuqisë se konkurrentëve në treg, lidhjes së kontratave kufizuese, të parashikuara në nenet 4 dhe 9 të ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003, “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar”, thuhet në vendim.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of