BE, 22 mln euro për Ballkanin Perëndimor në kuadrin e Kornizës Investuese WBIF

10/01/2020 10:00 AM 0 komente

Fonde të reja pritet të lëvrohen deri në maj të këtij viti, në kuadrin e Kornizës Investuese WBIF.

Sipas burimeve zyrtare, Austria, Gjermania, Luksemburgu, Norvegjia dhe Polonia premtuan një grant shtesë prej 8 milion eurosh që do të jetë në dispozicion për ndihmë teknike dhe grante investimesh. Ndërsa Komisioni Evropian do të shtojë 14 milion euro për ndihmë teknike WBIF deri në maj të vitit 2020.

WBIF SC miratoi më herët 194 milion euro në asistencë teknike dhe grante investimesh për projekte në sektorët dixhital, energjetikë, mjedis dhe transport. Gjatë vendimit të marrë më herët këtë vit, në takim gjithashtu u përfshi një seancë për sektorin privat, me përfundimin e riintegrimit të BB EDIF në WBIF, diskutim mbi diversifikimin e tregjeve financiare dhe miratimin e dy fondeve të reja të Komisionit të mbështetura të kapitalit për kompani të reja dhe në zgjerim.

Në kufijtë e takimit, Komisioni Evropian, BERZH dhe EIB nënshkruan dy marrëveshje për të mbështetur programin e Këshillave për Biznes të Vogël në Ballkanin Perëndimor (15 milion euro) dhe Programin Rajonal të Efikasitetit të Energjisë (30 milion euro). Kjo e fundit shtrihet mbështetje për sektorin e banimit dhe rehabilitimin e ndërtesave publike dhe zbatohet së bashku me KfW Group.

Aplikacionet konkrete dhe inkurajuese janë në fazën e përgatitjes në disa prej vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe faza e parë e projektit ka ofruar këshilla teknike për këto projekte, duke dëshmuar se ekonomitë e Ballkanit Perëndimor janë në rrugën e duhur për të përmirësuar marrjen e fondeve të WBIF të dedikuara për sektorin dixhital.

Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF) është një strukturë rajonale e përzierjes që mbështet zgjerimin e BE-së dhe zhvillimin socio-ekonomik në gjashtë ekonomi të Ballkanit Perëndimor, i themeluar në vitin 2009 si një iniciativë e përbashkët e Komisionit Europian, Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës Rindërtim dhe Zhvillim, Banka Evropiane e Investimeve dhe disa donatorë dypalësh.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of