BERZH, 60 mln euro për të përmirësuar infrastrukturën e turizmit në Shqipëri

11/12/2019 11:00 AM 0 komente

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka bërë me dije, se po planifikon një financim deri në 60 milion euro, për të financuar një program mbi nën-projektet e infrastrukturës që mundësojnë turizmin në qytetet e Shqipërisë të Beratit, Korçës, Fierit dhe Shkodrës.

Kredia pritet të financojë gjithashtu nën-projektet e përgjithshme të infrastrukturës komunale dhe transportit në të gjithë vendi.

“Programi synon të trajtojë çështjet që pengojnë sektorin e turizmit në Shqipëri përmes investimeve në infrastrukturë dhe bizneseve të lidhura me turistët dhe të ndihmojë Shqipërinë të arrijë objektivin e strategjisë kombëtare për zhvillimin dhe investimet për të përmirësuar konkurrencën e vendit dhe rritjen ekonomike përmes një cilësie të lartë dhe të qëndrueshme turizmi, “shtoi huadhënësi.

Kredia do të bashkëfinancojë programin së bashku me një grant investimi të BE-së, prej 40 milion eurosh, që do të vihet në dispozicion përmes instrumenteve për ndihmën para-pranuese (IPA).

Në këtë kontekst, theksoi BERZH, po kërkon të angazhojë një konsulent për të mbështetur krijimin e një këshilli të aftësive sektoriale (SSC) për të udhëhequr politikën e arsimit në sektorin e turizmit dhe mikpritjes brenda programit të veprimit IPA.

“Rezultati i pritshëm i detyrës është krijimi i një platforme të angazhimit të politikave të drejtuar nga sektori privat për turizmin dhe mikpritjen – SSC në Shqipëri,” thanë njoftim banka.

Caktimi i këshilltarit pritet të fillojë në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm dhe ka një kohëzgjatje të përgjithshme të vlerësuar 24 muaj. Kostoja e vlerësuar e detyrës është deri në 150 mijë euro. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është 10 janari i vitit 2020.

 

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of