Bizneset shqiptare besojnë më shumë se kudo në Rajon se ligji sundon

13/08/2019 12:12 PM 0 komente

Një anketë e udhëhequr nga Banka Botërore ka zbuluar se Shqipëria kishte përqindjen më të lartë të bizneseve në raportin me Rajonin që besonin tek sundimi i ligje me 2018.

Përgjigjet tregojnë se shumica e bizneseve në Europën Juglindore (EJL) besojnë se rregulli e ligji ekziston deri diku në vendin e tyre (61 për qind). Është interesante, në mesin e të anketuarve që besojnë se sundimi i ligjit ekziston, vetëm 12 për qind, besojnë se ekziston në një “masë të madhe”, pjesa tjetër (49 për qind) besojnë se sundimi i ligjit ekziston disi. Për më tepër, 35 për qind e bizneseve të anketuara besojnë se ligjet nuk zbatohen fare.

Bizneset shqiptare u paraqiten me besimin më të lartë në Rajon tek sistemi i drejtësisë pasi, 72 për qind e të anketuarve besojnë se ekziston rregulli i ligjit. Kjo ishte dukshëm më e lartë se mesatarja rajonale (61 për qind). Për më tepër, nga 72 për qind, 29 për qind e të anketuarve janë të mendimit se sundimi i ligjit ekziston në një masë të madhe.

Në nivelin rajonal, është e vështirë të konkludohet nëse ndikon apo jo sistemi i drejtësisë aspektet kryesore të operacioneve të një kompanie sepse rezultatet ishin kaq të larmishme.

Për shembull, në rang rajonal, 45 për qind e të anketuarve raportuan se situata aktuale në sistemin e drejtësisë nuk ka ndikim në stabilitetin dhe sigurinë e biznesit.

Në secilin rast, përqindja e të anketuarve që besojnë se situata në sistemin e drejtësisë nuk ka ndikim në aspektet kryesore të operacioneve të biznesit është shumë më e madhe se përqindja e të anketuarve që mendojnë se ajo ose ka një ndikim pozitiv ose negativ.

Për shembull, 27 për qind e të anketuarve janë të mendimit se situata aktuale në sistemin e drejtësisë ndikon pozitivisht në operacionet e biznesit të tyre në përgjithësi, vetëm 18 për qind besojnë se ajo kane ndikim negativ, ndërsa 53 për qind e të anketuarve besojnë se nuk ka ndikim.

Sfida më e zakonshme me të cilën përballen firmat është mbledhja e pagesave. Gjetjet tregojnë se në tre vitet e fundit, 30 për qind e të anketuarve kishin probleme me të mbledhjen e pagesave për shkak të bizneseve të tjera. Sfidat e tjera të identifikuara nga të anketuarit përfshinte: zbatimin e rregulloreve të punës; përmbushja e detyrimeve jo-monetare dhe pagesa e taksave te qeverisë, siç janë taksat, detyrimet doganore dhe kontributet.

Bizneset preferojnë të zgjidhin problemet ligjore jashtë sistemit gjyqësor. Në fakt, vetëm bizneset drejtohen në gjykata në situata kur negociatat janë të pasuksesshme (82 për qind e firmave u përpoqën të zgjidhnin problemet e tyre ligjore përmes negociatave të drejtpërdrejta para se të drejtoheshin në fusha).

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of