Certifikimi i Albgaz, Sekretariati i Energjisë: Ok, por të plotësohen disa kushte shtesë

12/10/2017 12:00 PM 0 komente

Enti Rregullator i Energjisë vendosi për certifikimin fillestar të Albgaz vetëm pak ditë më parë por Sekretariati i Komunitetit të Energjisë vlerëson se për mbylljen e procesit ka nevojë për disa kushte shtesë.
Në një njoftim të bërë Së fundmi nga vetë Sekretariati theksohet se certifikimi final duhet të bëhet vetëm pasi të bëhen disa ndryshime në legjislacionin primar.
Shqipëria si pjesë e Sekretariatit është e detyruar që të marre për bazë sugjerimet e këtij institucioni për gjithë sektorin energjetik.
Në kuadër edhe të ndryshimeve dinamike në sektorin e energjisë tre vitet e fundit, sekretariati ka qenë aktiv në raportet e tij për përmbushjen e detyrimeve nga Ballkani Perëndimor duke vlerësuar progresin sipas Procesit të Berlinit.

Mendimi i Sekretariatit për Albgaz

“Sekretariati i Komunitetit të Energjisë publikoi opinionin e tij në 2 tetor 2017 për certifikimin e operatorit të sistemit të transmetimit të gazit te Shqipërisë, Albgaz në vijim të Paketës së Tretë të Energjisë.
Sekretariati mbështet certifikimin e Albgaz duke shprehur të njëjtin qëndrim me vendimin paraprak të Entit Rregullator të Energjisë që kërkon gjithashtu plotësimin e disa kushteve shtesë.
Në mendimin e tij Sekretariati vë theksin tek ndryshimet në legjislacionin parësor të cilat duhet të bëhen para se Albgaz të konsiderohet tërësisht i pavarur nga ministria përgjegjëse për sektorin e energjisë.
Siç kërkohet nën Artikullin 10 të direktivës 2009/73/EC dhe Artikullin 3 të Rregullimit 715/2009, ERE do të vendosë për një certifikim përfundimtar duke marrë në konsideratë mbi të gjitha mendimin e Sekretariatit”

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of