Abonohuni:

Tutorial deklarimi i të ardhurave personale

Të gjithë individët, të cilët bëjnë deklarimin online të të ardhurave të tyre personale, kur ato i kalojnë 2 milionë lekë duhet të përgatiten …

[shikoni]

MONITOR 168

MONITOR 167

MONITOR 166

MONITOR 165

MONITOR 164

MONITOR 163

MONITOR 162

MONITOR 161

MONITOR 160

MONITOR 159