Fabrikat sinjalizojnë çmime më të ulëta, pasi kostot e prodhimit janë ulur

06/03/2020 11:43 AM 0 komente

Prodhimet shqiptare kanë rezultuar më të lira në tremujorin e fundit të vitit 2019, për shkak të kostove në ulje, duke sinjalizuar një presion në ulje në çmimet e konsumit në periudhat në vijim.

INSTAT raportoi sot se, në tremujorin e katërt të vitit 2019, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 102,2 duke shënuar një ulje me 1,1%,nëkrahasim me tremujorin e katërt të vitit 2018.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit në seksionin “Industri përpunuese” në tremujorin e katërt 2019, ka shënuar ulje me 1,6%.

Në tremujorin e katërt të vitit 2019, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit shënoi ulje me 0,2%, krahasuar me tremujorin e tretë 2019.

Brenda këtij seksioni ulje më të madhe ka pësuar aktiviteti “Metalurgjia” me 8,0%, pasuar nga aktivitetet “Përpunimi i produkteve ushqimore” dhe “Prodhimi i produkteve minerale jo metalike” me 1,7% secili.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, në seksionin ”Industri Nxjerrëse” ka shënuar ulje me 3,2%. Brenda këtij seksioni ulja më e madhe është shënuar në aktivitetin “Nxjerrja e mineraleve metalore ”me 5,5%.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit për Produktet Vendase krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2018 indeksi shënoi ulje me 0,4 %.Uljen më të madhe e kanë shënuar seksionet “Industri nxjerrëse” dhe “Industri përpunuese” përkatësisht me 2,8%dhe 0,6%.

Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2018,indeksi shënoi ulje me 3,2%. Ulja më e madhe prej 2,9% është shënuar në seksionin “Industri Përpunuese”, pasuar nga seksioni “Industri Nxjerrëse” me 2,8 %.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, krahasuar me tremujorin e tretë 2019,shënoi ulje me 0,2%.Ulje ka pësuar seksioni “Industri Përpunuese” me 0,4%.

Brenda këtij seksioni mund të veçojmë uljen në aktivitetet “Prodhimi i produkteve minerale jo metalike” me 1,7%dhe “Prodhimi i produkteve të kauçukut dhe plastikës” me 1,4%.

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, në seksionin ”Industri Nxjerrëse” ka shënuar ulje me0,5%. Brenda këtij seksioni ulja më e madhe është shënuar në aktivitetin “Nxjerrja e mineraleve metalore” me 2,6%.

Krahasuar me tremujorin e tretë 2019, indeksi shënoi një ulje me 0,2%. Uljen më të madhe e ka shënuar seksioni “Industri Përpunuese” me 0,5%.

 

 

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of