FMN: Shqipëria të bëjë reforma që të përmirësojë klimën e biznesit, lëvrohet kësti 36.1 mln euro

28/05/2016 1:27 AM 0 komente

FMN ripërsërit mesazhet për dhënien e PPP-ve vetëm pas një analize kosto-përfitime, mos lejimin e përjashtimeve tatimore dhe vazhdimin e reformave strukturore, me qëllim përmirësimin e konkurrueshmërisë së biznesit…

 

Më 27 maj 2016, Bordi Ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) përfundoi shqyrtimin e shtatë të performancës ekonomike të Shqipërisë në kuadrin e një programi të mekanizmit mbështetës (EFF). Përfundimi i rishikimit u mundëson autoriteteve të tërheqin një shumë shtesë prej 28,65 milion SDR (rreth 36.1 milion €), duke e çuar tërheqjen totale në 209,49 milion SDR (rreth 263.700.000 €).

Bordi Ekzekutiv miratoi një marrëveshje me afat 36 të programit mbështetës EFF për Shqipërinë më 28 shkurt 2014 në një shumë ekuivalente me 295,42 milion SDR (rreth 330.9 mln € në kohën e miratimit), ose 212,1 për qind të kuotës së tanishme të vendit në Fond.

Pas diskutimeve të bordit ekzekutiv, Z. David Lipton, Zëvendës Drejtor Menaxhues i parë dhe Kryetar i Përkohshëm, bëri deklaratën e mëposhtme:

“Rimëkëmbja ekonomike e Shqipërisë po përshpejtohet. Perspektiva afatmesme mbetet e favorshme, nëse vrulli i reformës do të ruhet. Angazhimet e autoriteteve për zbatimin e reformave strukturore dhe fiskale ambicioze dhe të vështira janë të lavdërueshme. Megjithatë, disa reforma të tjera kritike për përmirësimin e mjedisit të biznesit kanë mbetur mbrapa.

“Angazhimi i autoriteteve për të vazhduar me konsolidimin fiskal është i rëndësishëm, për të vazhduar uljen e dobësive fiskale dhe për të siguruar qëndrueshmërinë e borxhit. Planet e autoriteteve për të vazhduar përpjekjet e tyre rregulluese fiskale në anën e të ardhurave janë të përshtatshme. Strategjia e konsolidimit duhet të synojë zgjerimin e bazës tatimore, duke kufizuar përjashtimet nga taksat dhe forcimin e pajtueshmërisë dhe administrimit të të ardhurave.

“Vendosmëria e autoriteteve për të zbatuar reformat strukturore fiskale për të zvogëluar rreziqet fiskale është inkurajuese. Forcimi i Kornizës Afatmesme buxhetore dhe menaxhimin e investimeve publike është kritik. Rreziqet fiskale nga PPP-ve duhet të kufizohen, duke bërë për secilin një analizë kosto përfitim dhe duke pasur transparencë në përputhje me normat ndërkombëtare.

“Autoritetet kanë bërë progres të rëndësishëm me pastrimin e borxheve në nivelin e qeverisë qendrore, por duhen trajtuar dhe ato të nivelit lokal.

“Lehtësimi i vazhdueshëm i autoriteteve monetare është i përshtatshëm. Fleksibiliteti më i lartë i kursit të këmbimit do të mbështesë kuadrin e politikës monetare, por duhet të peshohen kundër rreziqeve të stabilitetit financiar. Për të rigjallëruar kredinë për sektorin privat, është e rëndësishme për të përshpejtuar zbatimin e strategjisë gjithëpërfshirëse të autoriteteve kundër kredisë me probleme, duke përfshirë miratimin e ligjit të falimentimit dhe Ligjit të Përmbarimit privat.

“Reformat e mëtejshme strukturore për të përmirësuar mjedisin e biznesit do të jenë kritike për forcimin e aftësisë konkurruese të Shqipërisë. Fokusi duhet të jetë mbi zbatimin e reformës gjyqësore, forcimin e të drejtave të pronësisë, si dhe përmirësimin e infrastrukturës dhe arsimit. Këto hapa do të ndihmojnë të hapin rrugën drejt anëtarësimit në BE dhe rritje të qëndrueshme. “

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of