Forcimi i cilësisë së auditimit dhe raportimit, 2.3 milionë euro nga Banka Botërore

12/02/2021 11:00 AM 0 komente
TEMA TE NGJASHME:

Qeveria shqiptare pritet të mbështetet me një fond të ri prej 2.3 milionë eurosh nga Banka Botërore për një fazë të tretë të projektit të lidhur me forcimin e cilësisë së auditimit dhe raportimit.

Një koncept i vlerësimit social dhe mjedisor të projektit, publikuar nga Banka Botërore nënvizon se do të mbahet parasysh një kohëzgjatje prej 5 vjetësh dhe nga totali i financimit 1.5 milionë euro do të shkojnë në funksion të aktiviteteve që do të zbatohen, kurse 0.8 milionë euro aktivitete të ekzekutuara nga banka. Ministria e Financave do të jetë edhe autoriteti që do të mbajë peshën e zbatimit të projektit së bashku me disa hallka të tjera institucionale.

Projekti synon të forcojë kapacitetet e institucioneve qeveritare, rregullatorëve, sistemit gjyqësor dhe profesionit të kontabilistit në sigurimin e përmirësimit të vazhdueshëm, zbatimit dhe vendosjes së kornizave të raportimit financiar të korporatave. Në këtë pikë nuk ka aktivitete që kanë ndikim ose rrezik mjedisor apo social shoqërues. Niveli i propozuar i rrezikut për projektin është i ulët” vlerëson Banka në raportin e publikuar.

 

Çfarë do të mbështesë projekti

Banka Botërore vlerëson se projekti i propozuar synon të mbështesë reformën dhe zhvillimin e raportimit financiar dhe auditimit në Shqipëri në disa aspekte. Kështu së pari do të mbështetet forcimi i institucioneve ekzistuese dhe funksioneve të raportimit financiar të korporatave.

Së dyti, ndërtimi i kapaciteteve të sistemit gjyqësor. Së treti, ndërtimi i kapacitetit profesional të kontabilistit, si dhe sigurimi i një ndërgjegjësimi më të gjerë publik për rëndësinë themelore të të pasurit standarde më të larta të raportimit financiar në Shqipëri.

“Komponentët e projektit janë:

(i) Përforcimi i Vendosjes së Standardeve, Mbikëqyrja dhe Provimet;

(ii) Kërkim & Zhvillim si dhe Ndërgjegjësim Publik;

(iii) Përgjegjësia financiare, kontrollet dhe transparenca në ndërmarrjet shtetërore;

(iv) Forcimi i profesionit të kontabilistit dhe ndërtimi i kapaciteteve në sistemi gjyqësor; dhe

(v) Menaxhimi i projektit, forcimi i kapacitetit të reformës, monitorimi dhe vlerësimi” thuhet në dokumentin e BB. /N.Maho

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of