Gjallërohet tregtia me pakicë në tremujorin e katërt, rritjen shitjet e produkteve ushqimore e jo-ushqimore

12/03/2021 4:03 PM 0 komente

Tregtia me pakicë ka shfaqur sinjale gjallërimi në tremujorin e fundit të vitit, për herë të parë që pas fillimit të pandemisë, edhe pse kufizimet u rikthyen në dhjetor. Rritja është ndikuar nga përmirësimi i shitjeve të ushqimeve, pijeve e duhanit dhe artikuje jo ushqimorë, ndërsa me rënie vijoi vetëm tregtimi i karburanteve.

INSTAT raportoi se shitjet në volum në tregtinë me pakicë janë rritur 2,6%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues i përshtatur sezonalisht është rritur 1,9%.

Sipas INSTAT, Në tregtinë me pakicë, pa përfshirë këtu tregtinë me pakicë të hidrokarbureve, volumi i shitjeve në tremujorin e katërt 2020 është rritur me 3,8 %, kundrejt tremujorit të katërt të vitit 2019.

Në grupin “Ushqime, pije, duhan në njësi tregtare jo të specializuara dhe të specializuara”, volumi i shitjeve është rritur 1,8 %, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2019.

Volumi i shitjeve, për grupin “Artikuj jo-ushqimorë në njësi tregtare të specializuara dhe jo të specializuara”, është rritur 6,5 %, kundrejt të njëjtës periudhë të vitit paraardhës. Në grupin “Tregti hidrokarbure në njësi tregtare të specializuara“, volumi i shitjeve ka pësuar rënie me 3,6 %, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2019.

 

Ndikimi i grupeve në tregtinë me pakicë

Në ndryshimin vjetor prej +2,6 %, në tremujorin e katërt 2020 ndaj tremujorit të katërt 2019, në tregtinë me pakicë, grupet kanë kontribuar si më poshtë:

Grupi “Ushqime, pije e duhan në njësi tregtare jo të specializuara dhe të specializuara” ka kontribuar me +1,6 pikë përqindje. Grupi “Artikuj jo-ushqimore në njësi tregtare të specializuara dhe jo të specializuara” me+2,4 pikë përqindje dhe grupi “Tregti me pakicë e hidrokarbureve në njësi tregtare të specializuara” me -1,4 pikë përqindje

Ndryshimi tremujor në indeksin e volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë, përshtatur sezonalisht

Në tremujorin e katërt 2020, volumi i shitjeve, përshtatur sezonalisht, në grupin “Tregti me pakicë, pa përfshirë këtu tregtinë me pakicë të hidrokarbureve në njësi tregtare të specializuara”, është rritur me 1,9 %, krahasuar me tremujorin paraardhës.

Në grupin “Ushqime, pije, duhan në njësi tregtare jo të specializuara dhe të specializuara”, volumi i shitjeve i përshtatur sezonalisht, është rritur me 2,0 %, krahasuar me tremujorin paraardhës.

Volumi i shitjeve i përshtatur sezonalisht, në tregtinë me pakicë, për grupin “Artikuj jo-ushqimore në njësi tregtare të specializuara dhe jo të specializuara”, është rritur me 0,9 %, kundrejt tremujorit të mëparshëm.

Në grupin “Tregti me pakicë hidrokarbure në njësi tregtare të specializuara“, volumi i shitjeve i përshtatur sezonalisht, ka pësuar rënie 1,2 %, kundrejt tremujorit të tretë 2020.

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of