Hapet konkursi plotësues për pranim të studentëve të rinj 

16/09/2019 2:14 PM 0 komente

Senati i universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, njofton se ka marrë vendimin për shpalljen e konkursit plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve themelore- baçelor në vitin akademik 2019/2020.

Universiteti në vitin e parë të studimeve, në afatin e dytë plotësues të konkursit për vitin akademik 2019-2020, do të regjistrojë 488 studentë të rregullt në studime baçelor.

“Nga numri i përgjithshëm i përcaktuar bazuar në UA nr. 09/2016 MASHT-it, universiteti do të regjistrojë deri në 12 %, përkatësisht deri 117 studentë të rregullt nga komuniteti jo shumicë. Kuota prej 12% të vendeve të rezervuara për regjistrim të studentëve nga komuniteti jo shumicë do të shpërndahet në mënyrë proporcionale sipas përqindjes së numrit të përgjithshëm të studentëve për secilin departament apo program të fakulteteve veç e veç”, thuhet në njoftim.

Sipas njoftimit në universitet, në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT-i, mund të pranohen edhe kandidatët nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja 2%, po ashtu, mund të pranohen edhe 2 % e kandidatëve nga Shqipëria dhe Maqedonia, kurse 1 % e kandidatëve mund të pranohen edhe nga Mali i Zi, për secilin departament apo program të fakulteteve veç e veç.

Senati i universitetit njofton se për regjistrimin e studentëve në vitin e parë të studimeve baçelor dhe master oraret do të jenë si në vijim:

Paraqitja e dokumenteve zgjatë prej datës 16.09.2019 deri më 21.09.2019 nga ora 9.00 deri në orën 16.00, me përjashtim të dielave.

Njoftimet dhe oraret për vendin ku do të mbahen provimet pranuese mund të merren në fakultetet përkatëse, si dhe në ueb-faqet e universitetit.

Provimi pranues do të mbahet, më 24.09.2019.

Detajet lidhur me kohën e mbajtjes së provimit pranues sipas njësive akademike, do të shpallen në ueb faqen e universitetit më datë 23.09.2019

Shpallja e rezultateve preliminare të provimit pranues do të bëhet, më së voni, deri më 25.09.2019 në fakultetet përkatëse si edhe në ueb-faqen e universitetit.

Kandidatët të cilët nuk mund të pranohen, kanë të drejtë ankese, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen. Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave nga fakultetet përkatëse më datë 28.09.2018 duke filluar nga ora 10.00.

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of