Publikim i Artikullit të Sponsorizuar

Huawei publikon rezultatet e biznesit për 2020-ën

03/11/2020 5:17 PM

Huawei publikon rezultatet e biznesit për 2020-ën

Kompania përmbush pritshmëritë me 9.9% rritje për këtë vit

Huawei publikoi rezultatet e biznesit për tre tremujorët e parë të vitit 2020. Gjatë kësaj periudhe, Huawei gjeneroi 671.3 miliardë CNY të ardhura, një rritje prej 9.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Marzhi i fitimit neto të kompanisë në këtë periudhë ishte 8.0%. Gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2020, rezultatet e biznesit të Huawei në thelb përmbushën pritshmëritë.

Ndërsa bota përballet me COVID-19, zinxhiri global i furnizimit të Huawei po vihet nën presion të fortë dhe prodhimi e funksionimi i tij përballen me sfida të rëndësishme. Kompania vazhdon të bëjë më të mirën për të gjetur zgjidhje, mbijetuar dhe ecur përpara, dhe për të përmbushur detyrimet e saj ndaj klientëve dhe furnizuesve.

Duke ecur përpara, Huawei do të përdorë pikat e saj të forta në teknologjitë TIK si AI, cloud, 5G dhe informatikë për të siguruar zgjidhje të personalizuara, për të zhvilluar aplikacione të industrisë dhe për të përhapur vlerën e rrjeteve 5G së bashku me partnerët e saj. Qëllimi i tij i deklaruar është të ndihmojë ndërmarrjet të zhvillojnë biznesin e tyre dhe të ndihmojë qeveritë të rrisin industrinë vendase dhe të përmirësojnë qeverisjen e përgjithshme.

TIK është bërë një gur themeli i shoqërisë moderne dhe drejtuesi kryesor për zhvillimin e qëndrueshëm shoqëror, ekonomik dhe mjedisor. Huawei beson se zhvillimi i shpejtë dhe i shëndetshëm brenda industrisë së TIK do të mbështetet në bashkëpunimin e hapur dhe besimin e ndërsjellë në të gjithë industrinë globale, kështu që ajo do të vazhdojë të punojë ngushtë me partnerët e saj global dhe duke përdorur teknologjitë e saj novatore të TIK për të krijuar vlerë më të madhe për klientët pavarësisht nga situata komplekse me të cilën po përballet aktualisht. Kompania do të vazhdojë të kontribuojë në përgjigje të pandemisë, rritjes ekonomike dhe përparimit shoqëror.