Hyn në fuqi vendimi/ Lista e plotë e llojeve të bizneseve që përfitojnë ndihmën financiare për zbatimin e protokolleve anti Covid-19 

Hyn në fuqi vendimi i qeverisë për dhënien e ndihmës financiare për të mbuluar shpenzimet e bizneseve prodhuese që zbatojnë protokollet e sigurisë të pandemisë. Përfitues të ndihmës financiare, bazuar te numri i të punësuarve do të jenë ndërmarrjet prodhuese të tekstileve dhe këpucëve, përpunuesit e peshkut, qumështit, mishit, birrës, të çimentos, farmaceutikës etj (shih më poshtë listën e plotë të botuar në Fletoren Zyrtare për ndërmarrjet përfituese.) Ndihma financiare për ndërmarrjet prodhuese mbulon periudhën nëntor–dhjetor 2020 dhe përfitohet vetëm … Continue reading Hyn në fuqi vendimi/ Lista e plotë e llojeve të bizneseve që përfitojnë ndihmën financiare për zbatimin e protokolleve anti Covid-19