Ish të përndjekurit, 1000 trashëgimtarët marrin paratë MF: Dorëzoni numrin e llogarisë

27/12/2017 11:11 AM 0 komente

Rreth 1000 ish-të përndjekur politikë që kanë fituar të drejtën për të marrë dëmshpërblimin duhet të paraqesin pranë Ministrisë së Financave dokumentet për të marrë paratë. Përfituesit janë fëmijët dhe nipërit ish-të dënuarve politikë, të cilët do të marrin dëmshpërblimin pasi të kenë përditësuar numrin e llogarisë bankare.

Ministria e Financave ka publikuar listën e kategorisë jo parësore në radhët e ish-të përndjekurve politikë që mund të trajtohen me dëmshpërblim, por që sipas këtij dikasteri duhet të sjellin dokumentet e nevojshme. Ministria e Financave u kërkon përfituesve të këstit të parë dhe të dytë të dorëzojnë në drejtorinë e pagesave numrin e llogarisë për të marrë dëmshpërblimin.

Dokumentet
Të gjithë trashëgimtarët e ish-të dënuarve duhet të sigurohen pranë bankës në të cilën kanë hapur llogarinë që llogaria e tyre është aktive. Në rast se llogaria nuk është aktive, shuma e dëmshpërblimit kthehet mbrapsht në buxhet duke sjellë vonesa dhe ndërlikime të panevojshme. Kur kemi ndryshim të identitetit, Emër/Mbiemër, apo në rastet kur në certifikatë ndryshon emri ose mbiemri, qoftë edhe me një germë të vetme në krahasim me dëshminë e trashëgimisë apo prokurës, kartës së identitetit dhe çdo dokumenti tjetër të nevojshëm, duhet medoemos që në të gjitha dokumentet emrat të jenë të njëjtë me atë që është shkruar në certifikatën e lëshuar nga gjendja civile.

Në rast se ka transkriptime të gabuara gjatë kohës nga një certifikatë e një periudhe të caktuar, atëherë këto ndryshime duhet të pasqyrohen brenda formatit të certifikatës apo edhe të një vërtetimi të veçantë të lëshuar nga zyra e gjendjes civile. Ligji parashikon edhe rastet e ekzekutimeve pa gjyq. “Në rastet e ekzekutimeve kapitale pa gjyq, është i domosdoshëm një vendim fakti gjykate që vërteton vdekjen, plus një certifikatë negative të lëshuar nga zyra e gjendjes civile. Në rastet kur për arsye të njohura në gjendjen civile nuk ekzistojnë dokumente të periudhës përkatëse dhe ky fakt vërtetohet nga gjendja civile, i interesuari është i detyruar të bëjë një gjyq fakti, të cilin edhenë këtë rast si në pikën më lart, duhet ta shoqërojë me një certifikatë negative”,-thuhet në njoftimin që Ministria e Financave bën për të sqaruar trashëgimtarët e ish-të dënuarve që nuk kanë marrë ende dëmshpërblimin.

 

 

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of