“Kadastra fiskale, regjistri ka mbi 1.3 milionë pasuri të listuara”

Albert Gjoka, Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë   Projekti PorTax, që ka në themel ngritjen e kadastrës fiskale të Shqipërisë që do të shërbejë si bazë për taksën e pronës, ka avancuar dhe deri më sot në regjistër janë hedhur mbi 1.3 milionë pasuri. Albert Gjoka, Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë, shprehet për “Monitor” se projekti ka një afat të paracaktuar deri më 2020 në fund të të cilit pritet të … Continue reading “Kadastra fiskale, regjistri ka mbi 1.3 milionë pasuri të listuara”