Abonohuni:

Kalkulatori i Kredise per Makine

Financimi i blerjes se automjetit

Cilido qe deshiron dhe planifikon te bleje nje automjet, individ apo biznes, ka disa alternativa. Alternativat me te njohura te financimit per blerjen e automjeteve dhe qe perdoren gjeresisht jane:

Me kredi bankare

Ne blerjen me kredi, bleresi paguan nje paradhenie te percaktuar me para ne dore (zakonisht deri ne 30% te cmimit te automjetit). Pjesa tjeter e shumes financoohet me kredi per makina sipas kushteve te ofruata ne sistemin bankar.

Leasing financiar

Leasing Financair mundeson individeve dhe/ose kompanive te perdorin automjetet kundrejt pageses se kesteve te percaktuara periodike. Ne perfundim te afatit te kontrates se leasing-ut financiar, automjetet ndryshojne pronesi dhe behen e prone e marresit te leasingut.