Kontrata mes KESH dhe OSHEE, miratohen kushtet e reja

15/05/2019 2:04 PM 3 komente

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) dhe Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) do të kenë në fuqi një kontratë të re që rregullon marrëdhënien mes tyre për shitjen dhe blerjen e energjisë nga palët. Në draftkontratën e nxjerrë për konsultim dhe që mban firmat e kreut të KESH, Benet Beci, dhe atij të OSHEE, Ardian Çela, saktësohet se periudha e vlefshmërisë së saj është nga marsi 2019 deri në dhjetor 2019. Por cilët janë elementët e kësaj kontrate. Së pari saktësohet se sasia e energjisë që do t’i kalojë nga KESH, OSHEE-së është 3950 Gwh.

“Sasia e programuar/kontraktuar e prodhimit te energjisë elektrike qe Shitësi do ti lëvrojë Blerësit, përcaktohet sipas Vendimit të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë Nr. 14430/3, date 19.12.2018 “Mbi miratimin e programit ekonomik-financiar të shoqërisë KESH sh.a për vitin 2019 dhe vitet 2019- 2023” dhe sipas këtij vendimi është 3,950,000 MWh e cila specifikohet sipas muajve te livrimit” thuhet në draftkontratë.

Nga ana tjetër nënvizohet se, në rast se përmirësohen kushtet hidrike dhe KESH prodhon më shumë se sasia e rënë dakord më herët, mund t’ia ofrojë OSHEE-së për blerje por sasia nuk duhet të jetë më e madhe sesa ajo që është e nevojshme për të plotësuar konsumin e konsumatorëve fundorë. Çmimi me të cilin do të blihet çdo kilovat/orë energji nga OSHEE tek KESH është 1.5 lekë/kwh.

E njëjta kontratë nënvizon se kur shitësi, në këtë rast KESH, nuk plotëson sasinë e rënë dakord më parë ajo duhet të kompensojë humbjen që i ka sjellë OSHEE-së, sigurisht duke respektuar një metodologji të caktuar për të cilën janë bërë specifikimet dhe që lidhen me koston e sigurimit të energjisë në tregun e parregulluar.

Lidhur me faturimin dhe pagesat kontrata nënvizon se paraqitja e faturës duhet të bëhet brenda datës 10 të muajit pasardhës. “Pagesa; Blerësi do t’i kryeje pagesën Shitësit kundrejt vlerës së faturës Mujore. Pagesa do të bëhet brenda 30 ditëve nga data e dorëzimit të faturës tek blerësi. Data e pagesës do ta konsiderohet data që nga llogaria e Blerësit preken fondet monetare.

Vonesa në kryerjen e pagesës; Nëse Blerësi dështon ne kryerjen e pagesës brenda afatit te përcaktuar në këtë Kontratë, shpërblimi për dëmet e shkaktuara si rezultat i vonesës, do të jetë sipas legjislacionit në fuqi. Në llogaritjen e kamatëvonesës nuk përfshihet data kur kryhet pagesa” thuhet në dokument.

3
Komente

avatar
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
AnonymousAnonymousAnonymous Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Anonymous
Guest
Anonymous

Dua te hap nje kontrate te re dritash ,sa mund te me shkoje?

Anonymous
Guest
Anonymous

Sa kushton e gjitha hapja e kongrates se re te dritave

Anonymous
Guest
Anonymous

ahh si nuk heton njeri vjedhjet qe behen ne keto kompani me blerjet e energjise ahhh