“Kreditë e vogla, qytetarët nuk kanë shumë informacion”

11/06/2019 1:39 PM 0 komente

Flet Akan Ajdini, IuteCredit

Kreditë e vogla konsumatore, që ofrohen në një kohë rekord, nga institucione financiare jo bankë, tashmë janë pjesë integrale e gjithë mikrofinancës. Akan Ajdini, Drejtor i Përgjithshëm i IuteCredit, shprehet se, edhe pse është rritur kërkesa për produktet që ofrohen, qytetarët nuk janë shumë të informuar. Sipas tij, sfidë e institucioneve financiare jobankare, me fokus kredinë konsumatore, mbetet portofoli tërësor i huadhënies, pasi në shumë raste qytetarët nuk arrijnë ta paguajnë. Mungesa e një baze të dhënash të sakta, sipas tij, si adresa apo edhe elemente të tjera të identifikimit e bëjnë më të vështirë këtë pjesë, ndaj ngritja e një sistemi IT do të ishte një plus për sektorin.

Si ka qenë ecuria e tregut të mikrofinancës, duke pasur parasysh mbylljen e vitit 2018 dhe ecurinë në këta 5 muaj të këtij viti?

Në këndvështrimin e IuteCredit, ecuria e tregut të mikrofinancës ka qenë pozitive. Portofoli i kredisë është rritur dhe kjo falë numrit të klientëve të rinj, por edhe konsolidimi i marrëdhënies me klientët ekzistues. Ne kemi hapur 7 degë të reja gjatë kësaj periudhe, duke përmendur këtu degë në Shkodër, Vlorë, Korçë, Berat dhe në Tiranë.

Cilat janë sfidat që has ky treg në lidhje me zgjerimin e tij?

Sfida kryesore me të cilat përballemi në këtë treg është cilësia e portofolit të kredisë. Një pjesë e klientëve që nuk arrijnë të paguajnë në kohe kredinë nuk gjenden, pasi sistemi i adresave ka shumë mangësi ose kontaktet e lëna nuk janë më të vlefshme. Kjo e bën shumë të vështirë gjetjen e klientëve për t’i bindur ata të paguajnë detyrimet që kanë.

Sa të informuar janë qytetarët për aksesin që iu ofrohet nga këto lloj institucionesh financiare jobankare?

Qytetarët nuk janë shumë të informuar lidhur me kredinë e vogël dhe të shpejtë që mund të marrin. Ne si institucion mundohemi t’i bëjmë të ditur produktet tona tek publiku kryesisht nëpërmjet aktiviteteve të marketingut, që varion nga daljet në media e deri te marketingu direkt.

Nga gama e produkteve që ofroni, cili është më i preferuari dhe cila është shuma mesatare e financimit?

Klientët vlerësojnë shpejtësinë me të cilën reagohet, në dhënien e aprovimit dhe më pas të lëvrimit të fondeve. Kredia mesatare është 50,000 lekë.

Si paraqiten elementet e kostos për të arritur tek klienti, faktorët gjeografikë, kostot e transaksioneve dhe buxhetet e limituara tek mikrofinanca në Shqipëri?

Për të arritur në mënyrë sa më eficente te klienti, mundohemi të kemi një buxhet të mirëbalancuar. Marketingu na çon tek klienti, prandaj është edhe zëri më i lartë i kostos së afrimit të klientëve të rinj.

Çfarë mendoni se mund të bëhet më mirë për të ndihmuar rritjen e mikrofinancës dhe rritjen e aksesit në kapital për sa më shumë kategori?

Ajo që mund të bëhet më mirë është të pasurit e një qendre të dhënash, me informacione për klientin dhe vlerësimin e riskut të kredisë. E thënë më thjesht, të dhëna si adresa, kontaktet e klientit, të ardhurat e klientit dhe njësisë familjare, detyrimet që klienti ka ndaj institucioneve financiare, por jo vetëm, të jenë të gjitha të vlefshme dhe aksesueshme nëpërmjet sistemeve të IT.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of