Kriteret ekonomike për anëtarësim, Shqipëria nuk është gati për në BE, progres i moderuar

12/07/2019 11:54 AM 0 komente

Shqipëria ka progres të moderuar në krijimin e ekonomisë funksionale të tregut, çka do të thotë se ekonomia e saj është larg kritereve që Bashkimi Europian ka vënë për anëtarësimin.

Komisioni Europian lëshoi një dokument të dytë këto ditë ku vlerësoi vendet e zgjerimit, Shqipërinë, Serbinë, Bosnjën, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Turqinë për progresin në drejtim të kritereve ekonomike për anëtarësim në BE.

Sa i përket kritereve ekonomike, Shqipëria ka bërë njëfarë progresi dhe është përgatitur në mënyrë të moderuar për zhvillimin e një ekonomie tregu funksionale.

Rritja ekonomike u nxit më tej dhe papunësia ra, por gjithsesi mbeten ende të lartë.

Eksportet u rritën pak dhe deficiti i llogarisë korrente u ngushtua, teksa borxhi publik është ende i lartë.

Bankat vazhduan të ulin numrin e kredive me probleme dhe përdorimin e monedhës euro, por kredia për ekonominë mbetet e dobët.

Bankingu sektori mbeti i qëndrueshëm, ndonëse rritja e kreditimit të biznesit nuk u rrit.

Klima e biznesit është përmirësuar vetëm në disa aspekte. Komisioni vlerëson se progresi në zbatimin e reformës gjithëpërfshirëse të drejtësisë pritet të kontribuojë në forcimin e mjedisit të biznesit dhe tërheqjen e investimeve.

Janë bërë disa përparime në nxitjen e pjesëmarrjes në tregun e punës dhe efektivitetin e institucioneve dhe shërbimeve të tregut të punës, por shkalla e punësimit dhe pjesëmarrja në tregun e punës mbeten të ulëta, dhe ekonomia informale është ende një ofrues i rëndësishëm i punës.

Shqipëria ka bërë njëfarë progresi dhe ka një nivel të përgatitjes sa i përket kapacitetit për të përballuar presionin konkurrues nga forcat e tregut brenda Bashkimit.

Shqipëria ka bërë disa përparime në drejtim të energjisë, transportit dhe zhvillimit të infrastrukturës digjitale, por mungesa e njohurive produktive, arsimimi i ulët nivelet dhe transferimet teknologjike pengojnë konkurrencën dhe integrimin e Shqipërisë në vlerën ndërkombëtare zinxhirët.

Eksportet dhe integrimi rajonal janë nën potencial. Përpjekjet për të përmirësuar arsimin dhe trajnimin tregojnë disa rezultate, por reformat duhet të vazhdojnë në veçanti për të adresuar më mirë zonat rurale dhe të prekshme grupe. Kapaciteti i Shqipërisë për kërkime, zhvillim dhe inovacion mbetet shumë i ulët.

Nga vendet e zgjerimit u vlerësua Maqedonia e Veriut ka bërë njëfarë progresi dhe ka një nivel të mirë përgatitjesh në zhvillimin e një ekonomie tregu funksionale.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of