Leksione nga tërmetet, si ka ndihmuar Banka Botërore në vende të tjera

12/12/2019 11:00 AM 0 komente
Foto: Associated Press

Banka Botërore si një ndër financuesit dhe hartuesit më të mëdhenj të studimeve rreth rreziqeve që sjellin fatkeqësitë natyrore ka tashmë një përvojë se si mund të menaxhohet situata pas tërmetit. Në një studim leksione të menaxhimit nga tërmetet Banka jep disa rekomandime të vlefshme për situatën në të cilën ndodhemi.

Përshembull disa materiale nga mbetjet e dëmeve mund të jenë të riciklueshme. Gjithashtu  Banka vëren se vlerësimet e dëmeve duhet të bëhen me shumë kujdes dhe realisht, pasi mund të prodhojnë kosto të panevojshme.

Banka sugjeron të mos angazhohen organizata joqeveritare të papërvojë, pasi puna e këtyre OJV-ve mund të krijojë kosto më të madhe në periudhat e mëvonshme. Studimi i bankës sugjeron që të mos merren parasysh projektet e reja të infrastrukturës, por me përqendrim në rindërtim, rehabilitim ose përmirësim i infrastruktura ekzistuese.

Infrastruktura e re kërkon një plan më të gjatë përpunimi, por nëse nevoja justifikon rindërtimin dhe qeveria përballon projektin ne një kohë të shkurtër, një projekt i ri infrastrukturor mund të konsiderohet. 

 

Meksiko, rehabilitimi i Tërmetit dhe projekti i rikonstruksionit – 1986

 

Banka Botërore në këtë projekt kryesisht adresoi rehabilitimin dhe rindërtimin e banesave, shkollave dhe shërbimeve ndihmëse. Projekti gjithashtu përfshiu përgatitjen e një plani të menaxhimit të fatkeqësive. 

Çështjet kryesore mjedisore ishin mbrojtja e pasurive kulturore të cilat mund të jenë identifikuar

ose të dëmtuara gjatë heqjes së mbeturinave ose gërmimeve të reja gjatë aktiviteteve të rindërtimit.

 

Turqi, Emergjenca e Tërmetit në Marmara

 

Projekti i rikonstruksionit – 1999

 

Banka Botërore në këtë projekt u përqëndrua në ndërtimin e banesave në tre rrethe në zonën e Marmara, rehabilitimi i të vegjëlve bizneset dhe shërbimet riparojnë strehimin dhe kujdesin shëndetësor lehtësirat si dhe infrastruktura thelbësore. Projekti gjithashtu u vlerësua në Kategorinë B dhe u përgatit një Plan i Menaxhimit të Mjedisit (PMM) dhe chiefështjet kryesore të identifikuara ishin pastrimi i tokës, ndikimet nga punëtorë, pajisje për heqjen e mbeturinave, dërgesa materiale, heqja dhe deponimi i mbeturinave, hartimi i duhur i sendeve të reja të infrastrukturës (p.sh. furnizimi me ujë, sistemet e ujërave të zeza, dhe trajtimi i ujërave të zeza), dhe mbeturinat e gjeneruara nga punëtorët e përfshirë në aktivitetet e rehabilitimit dhe rindërtimit. 

 

Kolumbia, Rimëkëmbja e Tërmetit

 

Projekti-2000

Banka Botërore në këtë projekt riparoi dhe rindërtoi qendrat sociale infrastruktura (p.sh., qendrat e komunitetit, spitalet dhe shkolla) dhe infrastrukturën e shërbimit (p.sh. energjia elektrike dhe transporti). Projekti u vlerësua në Kategorinë C2  dhe një PMP ishte përgatitur. 

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of