Menaxhimi i kaskadës së Drinit, KESH do zgjerojë monitorimin hidrometeorologjik me 6 stacione të reja

07/01/2020 12:00 PM 0 komente
Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) parashikon të zgjerojë monitorimin hidrometeorologjik në kaskadën e Drinit përmes investimeve në stacione të reja. Do të jenë të paktën gjashtë sacione të reja që do të vendosen përgjatë kaskadës sipas parashikimeve të një projekti me tre faza zbatmi.
Detajet janë dhënë nga KESH në dokumentacionin e prokurimit ku kërkohen operatorët që do të bëjë edhe zbatimin e projektit. Konkretisht sipas dokumenteve thuhet se të paktën 4 stacione meterologjike do të vendosen në basenin ujëmbledhës të liqenit të Fierzës: një në zonën e Shishtavecit, një në Peshkopi, një në zonën e Pogradecit (fshati Lin) dhe një në Zogaj.  Ndërsa dy të tjerë do të vendosen në në basenin ujëmbledhës të liqenit të Fierzës, konkretisht: një në zonën e Shishtavecit, një në Peshkopi, një në zonën e Pogradecit (fshati Lin) dhe një në Zogaj.

Sipas KESH të gjitha këto investime vijnë si nevojë e ndryshimeve në sektorin energjitik, hapjes së tregut të energjisë dhe integrimit rajonal të sistemit, çka ka vlerësuar si domosdoshmëri kërkesat për modernizimin dhe rritjen e kapaciteteve teknike dhe menaxhuese te shoqërisë.

“Zgjerimi i Sistemit të monitorimit hidrometeorologjik, është i domosdoshëm për të monitoruar dhe vlerësuar kushtet hidrometeorologjike në funksion të rritjes së saktësisë në parashikimin afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë të fenomeneve hidrometeorologjike, që do të shërbejë për të përmirësuar menaxhimin e plotave në kaskadën e lumit Drin, për të rritur sigurinë e digave, përmirësimin e operimit të kaskadës si edhe të minimizohen përmbytjet në zonën e poshtme të kaskadës së lumit Drin” thuhet në dokumente.

Kontrata që do të lidhet me operatorin privat synon realizimin e disa detyrave si furnizimi, kalibrimi dhe instalimi i 6 stacioneve të reja meteorologjike, të pajisur me të gjithë aksesorët e nevojshëm për tu instaluar në terren. Po kështu furnizimi, kalibrimi dhe instalimi i 3 stacioneve të reja hidrometrike (nivelmatës në lumenj), të pajisur me të gjithë aksesorët e nevojshëm për tu instaluar në terren.

E njëjta parashikon edhe transmetimin e të dhënave automatikisht me anë të modemit për sistemin GSM/GPRS/UMTS/LTE dhe integrimi i matjeve me sistemin e menaxhimit të të dhënave qe do furnizohet në këtë procedurë. Pra, të dhënat e stacioneve të reja që do të furnizohen dhe instalohen sipas kësaj kontrate, duhet të vizualizohen dhe të krijohen raporte të ndryshme në sistemin e monitorimit.  Së katërti furnizimin e pjesëve rezervë për arsye të funksionimit normal të sistemit të ri, të cilat duhet të kenë të njëjtat të dhëna teknike si pajisjet që do të instalohen.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of