Nënshkrimi elektronik, si sigurohet nga AKSHI

27/08/2019 1:21 PM 0 komente

Bizneset që do regjistrohen në platformën e re që do të monitorojë faturat dhe sistemin e qarrkullimit do të duhet të pajisjen të gjithë me nënshkrimin elektronik që lëshohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Në faqen e kësaj agjencie mund të gjesh edhe detajet për mënyrën sesi aplikohet për nënshkrim elektronik. Kështu pranimi dhe dorëzimi i dokumentave bëhet çdo ditë nga ora 09:00 më 16:00 pranë zyrave të AKSHI-t

1. Paraqitja e dosjes se plotë:

a) Kërkesë zyrtare drejtuar AKSHI-t; b) Shkarko këtu Formularin e aplikimit;
c) Fotokopje e Kartës së identitetit (ID Card)
d) Fotokopje Licence/Fotokopje e NIPT-it
e) Mandat pagesa (usb token) sipas VKM nr 15 datë 12/01/2018, përkatësisht pika 3 dhe 4, për miratimin e tarifave për shërbimet elektronike:
-shkarko faturë arkëtimi usb ose faturë arkëtimi për asistencë teknike(Kjo faturë që shkarkohet nga faqja e AKSHI-t ka vlerën 7300 lekë)
– shkarko faturën për arkëtim usb dhe asistencë teknike(Kjo faturë që shkarkohet nga faqja e AKSHI-t ka vlerën 13 700 lekë).

*Shënim: Ky shërbim është i vlefshëm për te gjithë subjektet private që paguajnë tarifën e kostove dhe shërbimeve + usb token sipas VKM-së më lart, pranë AKSHI-it

Rinovimi

1. Kërkesë zyrtare për rinovimin;
2. USB token

Përdorimi

1. Instaloni certifikatën Root CA në kompjuterin tuaj – Shkarko ROOT CA.
2. Manuali teknik i Përdorimit – Shkarko Manualin

Shfuqizimi i Nënshkrimit Elektronik

Për të shfuqizuar certifikatën me Nënshkrim Elektronik duhet të njoftohet menjëherë AKSHI nëpërmjet email zyrtar pki@akshi.gov.al

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of