Nëse drejtuesit nuk angazhohen, mos prisni që të jenë punonjësit!

03/07/2019 1:24 PM 0 komente
TEMA TE NGJASHME:
MASSIMO COLOMBO/GETTY IMAGES

Shumë CEO dhe CHRO e cilësojnë “ndryshimin e kulturës” si përparësinë kryesore. Ata e dinë se kompanitë e tyre duhet të bëhen më fleksibël dhe t’u përshtaten ndryshimeve të shpejta. Po ashtu, ata duhet të marrin vendimet e duhura dhe t’i ekzekutojnë shpejt.

CEO dhe CHRO, ndër të tjera, duan të tërheqin dhe të mbajnë në kompaninë e tyre njerëzit më të aftë. Krijimi dhe ruajtja e kulturës së mirë është çelësi i gjithë këtyre aspiratave. Megjithatë, shumë CEO dhe CHRO e injorojnë faktorin më të rëndësishëm në ndërtimin e kulturës që dëshirojnë: menaxherët.

Shpesh, vetë menaxherët, prej nga varen kompanitë për të krijuar një kulturë të mirë pune, janë të palumtur dhe të pamotivuar në punë. Menaxhimi nuk është një përvojë e bukur për pjesën më të madhe të njerëzve; raportohet se pjesa më e madhe e menaxherëve janë më të stresuar dhe të mbingarkuar; kanë një ekuilibër të keq jetë profesionale – jetë personale dhe mirëqenie të keqe fizike krahasuar me bashkëpunëtorët në ekipet që ata drejtojnë. Rreth dy të tretat e menaxherëve nuk janë të angazhuar apo të paangazhuar në mënyrë aktive në punën apo në vendin e punës. Më pak se 30 për qind e drejtuesve pranojnë se dikush në punë nxit zhvillimin e tyre.

Ndryshimi i mënyrës se si kompania juaj i përgatit dhe mbështet menaxherët dhe ripozicionimi i tyre si trajner (coach) është thelbësore për t’i ndihmuar ata në ndryshimin e kulturës. Kalimi nga drejtues në trajner do të thotë që menaxherët pritet të bëjnë më shumë se sa të japin urdhra dhe të delegojnë detyra, Një nga rolet kryesore është zhvillimi i talenteve nëpërmjet përcaktimit të objektivave, një trajnim i orientuar drejt së ardhmes dhe përgjegjësi të orientuara drejt rezultateve.

Kalimi i menaxherëve tuaj nga shef në trajner jo vetëm rrit përfshirjen e punonjësve dhe përmirëson produktivitetin, por është thelbësore për të ndryshuar kulturën e punës, për të qenë në të njëjtën linjë me forcën e punës që ndryshon – një forcë pune që nuk do më – dhe as që i përgjigjet – “komandës tradicionale të kontrollit” nga lart-poshtë.

 

Marrja e përvojës së duhur të menaxherit

Përvoja e punonjësve nis me përshtypjen e parë që kandidatët kanë rreth kompanisë suaj – si e perceptojnë ata kulturën e punës dhe markën tuaj – dhe më pas, se si rrugëtimi i punonjësve nga ‘imbarkimi’ te zhvillimi e në fund te nisja, vërteton këto përshtypje. Drejtuesit më të lartë duhet të jenë në linjë, koherentë dhe të angazhuar për qëllimin dhe markën. Kjo është pikënisja për të bërë bashkë ekipin dhe marrjen e vendimeve të duhura.

Së dyti, të gjithë projektet dhe komunikimet – duke përfshirë politikat që lidhen me kapitalin njerëzor, vlerësimi i performancës, vlerat dhe zakonet si dhe struktura e ekipit – duhet të verifikohen për të parë nëse janë në linjë me qëllimin dhe markën e kompanisë suaj. Gallup ka gjetur se ky mund të jetë një proces i shpeshtë dhe ne ju këshillojmë që ta bëni këtë kontroll çdo vit.

Në fund, ashtu si punonjësit e tyre, menaxherët dhe supervizorët tuaj kanë nevojë për punë në të cilat të jenë në zhvillim të vazhdueshëm. Menaxherët dhe drejtuesit e ekipeve duhet të bëjnë biseda këshillimi me menaxherët e tyre, pikërisht ashtu siç pritet të bëjnë me punonjësit e tyre. Të gjithë menaxherët bëhen trajnerë më të mirë duke zhvilluar aftësi si për shembull se si të ndërtojnë marrëdhënie, zhvillimin e personave, drejtimi kah ndryshimit, frymëzimin e të tjerëve, të menduarit kritik dhe komunikimin në mënyrë të qartë – nëse vënë pikat e tyre të forta në çdo aftësi.

Ju nuk mund të ndryshoni kulturën e punës pa menaxherë të mëdhenj, që nga ana e tyre, kanë një përvojë pune të jashtëzakonshme. Kjo do të thotë që ata kanë nevojë për përvoja stimuluese, sfiduese, në të cilat të angazhohen e të zhvillohen nëpërmjet pikave të tyre të forta. Ata kanë nevojë të trajnohen, deri sa të bëhen trajnerë më efikasë.

Menaxherët e të gjitha niveleve – si në rastin kur drejtojnë një ekip punonjësish, si kur janë drejtues të drejtuesve të tjerë apo liderë ekzekutivë – kanë nevojë për një mision apo për një qëllim të mirëpërcaktuar apo të mirartikuluar ku të gjithë të lidhen me punën që bëjnë çdo ditë. Ata kanë nevojë për pritshmëri të qarta që ripërcaktohen në vazhdimësi me strategjinë e kompanisë, shpesh në evolucion të vazhdueshëm. Në fund, menaxherët kanë më shumë mundësi të frymëzojnë bashkëpunimin te punonjësit e tyre kur vetë ata janë të angazhuar dhe motivuar.

*James Harter
Burimi: Harvard Business Review

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of