“Nga izolimi i mureve, te kaldajat dhe panelet, çfarë financohet në emër të eficencës”

19/03/2019 4:10 PM 0 komente

Flet Redi Martiri, Drejtor i Departamentit Retail në Union Bank

 

Union Bank është e vetmja bankë në vend që është pjesë e programit të Financimit të Ekonomisë së Gjelbër. Një marrëveshje e nënshkruar më herët me BERZH i mundëson asaj 6 milionë euro në dispozicion, të cilat do të orientohen tek investimet në sektorin rezidencial.

Redi Martiri, Drejtor i Departamentit Retail pranë Union Bank, në një intervistë për “Monitor” jep edhe detajet rreth mundësive që kanë qytetarët për të aplikuar, produktet bankare që mundësohen në kuadër të programit, investimet që përfshihen në emër të eficencës si dhe procedurat që ndiqen për certifikimet dhe vlerësimin e kushteve teknike.

Mund të themi dy fjalë lidhur me programin GEFF dhe përfshirjen e Union Bank në këtë program?

Programi GEFF – për financim të Ekonomisë së Gjelbër është lançuar së fundmi në Shqipëri dhe Union Bank është banka e parë, e cila ka përqafuar këtë projekt të nisur nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). Programi ka për qëllim forcimin e investimeve për kursimin dhe ruajtjen e energjisë në banesa dhe apartamente.

Roli i Bankës në këtë program konsiderohet thelbësor, pasi ndër të tjera u siguron klientëve, nëpërmjet kredive bankare, fondet e nevojshme për të kryer këto investime.

Kush mund të aplikojë për të përfituar nga linja e kreditit? Produkti(et) që ofron Union në kuadër të GEFF?

Kredia Kursim Plus i drejtohet çdo individi, i cili kryen investime që kanë për qëllim kursimin e energjisë në banesë, apartament apo shtëpi. Pavarësisht nëse banesa është me qira apo në pronësi të kredimarrësit.

Si zëra të investimeve mund të përmendim izolimin e mureve apo çative, zëvendësimin e dyerve apo dritareve, blerjen dhe instalimin e paneleve diellore, atyre fotovoltaike, vendosjen e bojlerëve dhe kaldajave, sistemin e ndriçimit, kondicionimit, etj.

Mund të thuhet se shumica e familjeve, kur bëjnë rinovime në banësë, të paktën një pjesë të mirë të investimit e kanë për të financuar shpenzimet e mësipërme, për qëllime që lidhen me eficencën e energjisë. Pra të themi që është mjaft e lehtë të jesh i kualifikueshëm për këtë lloj kredie.

Ndërkohë, avantazhi është i dukshëm. Në përfundim të investimit, klientit i kthehet në llogari 15 ose 20% e shumës së kredisë së marrë. 15% nëse investohet vetëm në një tip teknologjie, për shembull zëvendësim të dritareve dhe 20% nëse investohet në më shumë se sa një tip teknologjie, pavarësisht se sa është pesha specifike e secilit tip.

Ndërkohë, nëse financimi bëhet për një grup individësh, për shembull banorët e një pallati të cilët duan të izolojnë fasadën, përfitimi bëhet edhe më i madh, pasi granti është 25-35%.

Kredia Kursim + mund të ofrohet nga Union Bank si kredi konsumatore, por edhe si kredi me kolateral, kjo e dyta për vlera më të mëdha dhe më e shtrirë në kohë.

Pra praktikisht, asnjë individ, pavarësisht nga shuma e investimit nuk është i përjashtuar.

Kushtet që duhet të plotësojë një individ për të përfituar dhe si është një procedurë standarde?

Mund të thuhet se Kredia Kursim + kalon në dy procese të ndara dhe klienti ftohet që paralelisht t’i plotësojë të dyja:

Për të përfituar kredinë duhet të plotësohen kriteret financiare, pra të provohet aftësia paguese dhe të sigurohet kolateral nëse aplikohet për kredi me kolateral.

Ndërkohë, që të përfitohet granti 15-20% (25-35% për grupe individësh) investimet që kryhen duhet të jenë të certifikuara që ofrojnë standardet e lejuara të kursimit të energjisë. Nga ekipi GEFF është ndërtuar një listë me teknologjitë e certifikuara, listë e cila përditësohet dhe shtohet vazhdimisht.

Cila është asistenca që iu ofrohet individëve për këtë lloj kredie?

Klientët priten nga një staf i kualifikuar, i cili u jep udhëzimet e duhura për anën financiare të lidhur me kredinë dhe për anën teknike të lidhur me certifikimin e teknologjisë. Për këtë aspekt të fundit shërbejnë materialet ndihmëse të publikuara në faqen e GEFF Shqipëri, por në rast nevoje, mundësohet dhe dhënia e ekspertizës nga inxhinierët e projektit.

Një pyetje që ka lindur herë pas here është se si veprohet kur lista e artikujve që po blihen dhe instalohen nuk është në listën e publikuar. Në këtë rast, Banka në bashkëpunim me ekipin e GEFF, merr përsipër certifikimin e tyre, gjithmonë nëse plotësohen kriteret teknike. Kuptohet në këtë rast procesi merr më tepër kohë.

Sa interes ka në lidhje me investimet e ekonomisë së gjelbër dhe si mund të rritet informimi për përfitimet që vijnë nga ky lloj investimi?

Kryerja e investimeve të tilla të lidhura me kursimin e energjisë që nënkupton reduktim direkt të shpenzimeve mujore, apo efekti social-mjedisor, i lidhur me kontributin për një të ardhme më të gjelbër, janë disa faktorë që po vlerësohen gjithmonë e më shumë nga shqiptarët.

Ndërkohë me futjen në lojë të Programit GEFF, granti i përfituar përkthehet në ulje të pastër të kostove të investimit, ku të gjitha palët janë të fituara. Klientët që paguajnë shumë më pak, shitësit që tregtojnë artikuj të tillë më të lirë dhe banka që jep një kredi sigurisht më të mirën në treg për këtë natyrë.

Besojmë se të gjitha palët janë të interesuara ta promovojnë këtë shërbim. Krahas buxheteve që banka dhe institucionet e tjera kanë në dispozicion për të promovuar Programin, besoj se tregtarët janë një palë shumë e interesuar dhe do ta promovojnë këtë formë financimi, ndërkohë që klientët që do të përfitojnë grantin sigurisht që do të përhapin më tej fjalën.

Edhe roli i mediave mendojmë se është thelbësor në përhapjen e informacionit, pasi si duket qartë nga ky projekt, të gjitha palët përfitojnë.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of