Një e treta e grave shtatëzanë raportojnë anën ekonomike si problem në qasjen në kujdes shëndetësor

29/08/2019 12:00 PM 0 komente

Një e treta e grave në moshën 15 -49 vjeç që presin të lindin një fëmijë (34%) raportuan të paktën një problem në qasjen në kujdesin shëndetësor. Gratë në zonat rurale kishin një përqindje më të lartë të raportimit të paktën një problem në qasjen në kujdesin shëndetësor (45%) sesa gratë në zonat urbane (26%). Këto shifra janë bërë publike nga raporti më i fundit i Institutit të Shëndetit Publik, sa i përket shërbimeve të kujdesit shëndetësor që marrin gratë shqiptare gjatë shtatezanisë dhe lindjes.

Raporti sugjeron se arsyet ekonomike janë kryesoret në përcaktimin e problematikave serioze që parandalojnë qasjen në kujdesin shëndetësor: 62% e grave në kushte të vështira ekonomike përmendin të paktën një problem serioz krahasuar me vetëm 10% të grave në mundësi më të mira. Edukimi është gjithashtu një faktor i rëndësishëm: 66% e grave me arsim fillor 4-vjeçar ose më pak raportojnë së paku një problem serioz, krahasuar me 15% të grave me arsim universitar ose pasuniversitar. Gjithashtu, raporti thekson se 20 % e grave 20-35 vjecce kanë raportuar se mungesa e parave për një trajtim të caktuar ka qenë problematike dhe 30.3 % e tyre për gratë në moshën 35-49 vjecc.

Shërbimet e kujdesit shëndetësor gjatë shtatëzënësisë dhe lindjes dhe pas lindjes janë të rëndësishme për mbijetesën dhe mirëqenien e nënës dhe të foshnjës. Sipas raportit, këta tregues janë të dobishëm për identifikimin e nëngrupeve të grave që nuk përdorin ose marrin shërbime të veçanta të shëndetit. Ato përdoren gjithashtu nga politikë-bërësit dhe zbatuesit e programeve për të zhvilluar politikat shëndetësore dhe për të forcuar programet që synojnë përmirësimin e ofrimit të shërbimit shëndetësor për gratë dhe nënat në Shqipëri. Përdorimi i kujdesit në kohë dhe periodik antenatal (ANC) është thelbësor në identifikimin e rreziqeve shëndetësore të lidhura me shtatzëninë që mund të rrezikojnë shëndetin e nënave dhe të porsalindurve të tyre dhe të rezultojë në mormalitet perinatale dhe vdekshmëri. Për këtë arsye, ANCis identifikoi si përparësi në shëndetin kombëtar të vendit. Kujdesi rutinor antenatal në Shqipëri përfshin ekzaminimin periodik mjekësor të grave shtatzëna, një seri testimesh laboratorike, siç janë testet e gjakut dhe urinës, ekzaminimin për infeksione seksualisht të transmetueshme dhe testimin për faktorin Rhesus. Në Shqipëri, ANCand PNCare integruar në caresystemin parësor të shëndetit, i cili organizohet sipas prefekturës dhe rrethit dhe gratë kanë qasje të lirë në këtë kujdes. Në zonat urbane, të përkujdesur në qendrat e këshillimit të grave dhe në qendrat ambulatore spitalet atmosferike. Në zonat rurale, kjo ofrohet nga mjekët e familjes ose mjekët e përgjithshëm dhe infermierët dhe mamitë në qendrat shëndetësore. Kujdesi për lindjen ofrohet kryesisht nga spitalet publike të maternitetit në nivelin e rrethit, si dhe klinika të specializuara të kujdesit shëndetësor, siç është Spitali i Obstetrikës në Tiranë.

 

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of