Nuk ka më shpërdorim të hapësirës publike ‘outdoor’

13/06/2017 3:45 PM 0 komente

Flet Thanas Goga, MA, kandidat PhD, konsulent i kërkimit dhe metodave

 

Thanas Goga, konsulent i kërkimit dhe metodave, është i mendimit se zhvillimi i teknologjisë ka evoluar dhe mënyrën se si partitë po e zhvillojnë fushatën dhe po shënjestrojnë elektoratin, sidomos të rinjtë. Ai pohon se një risi tjetër pozitive është konceptimi dhe menaxhimi i fushatës mbi bazën e vrojtimeve studimore dhe anketave periodike që evidentojnë problematikën e zonave specifike zgjedhore. Goga shton se kandidatët për deputetë dhe partitë politike po përdorin një shumësi mjetesh dhe metodash marketingu të integruar për të siguruar përçimin e mesazheve të tyre politike deri te zgjedhësi më i fundit.

Si e shikoni marketingun e fushatave elektorale të partive politike?

Partitë politike shqiptare dhe drejtuesit politikë kryesorë në vend e kanë kuptuar më së miri tashmë se marketingu politik dhe komunikimi ka një rëndësi të posaçme për çdo parti politike. Kjo përfshin jo vetëm komunikimin me zgjedhësit, por edhe shoqërinë në tërësi, si dhe komunikimin e brendshëm me anëtarët dhe mbështetësit e vetë partisë.
Sot, falë zhvillimeve marramendëse të teknologjisë së informacionit dhe shoqërisë shqiptare në tërësi, janë shtuar mjaft kërkesat dhe modelet e reja për të garantuar një komunikim të suksesshëm, ku përhapja dhe efektiviteti i mesazheve të transmetuara në si në mediat online, ashtu edhe ato offline është rritur ndjeshëm.

Dhe kjo vihet re qartësisht edhe përgjatë ecurisë së fushatës aktuale zgjedhore të zgjedhjeve të 25 qershorit, ku kandidatët për deputetë dhe liderët politikë komunikojnë drejtpërdrejtë me publikun, tashmë jo vetëm përmes TV-së, radios apo shtypit, por edhe komuniteteve të reja në Internet dhe echo-sistemeve mediatike online, si Facebook-u, Twitter-i, Instagram-i dhe mjete të tjera, pa përdorimin e aparaturës së tyre partiake.
Megjithatë, përtej kanaleve të ndryshme të komunikimit dhe elementëve të veçantë të strategjisë marketing të përdorur, qëllimi kryesor i marrëdhënieve publike të partive politike është përdorimi i çdo kanali të mundshëm mediatik për t’u komunikuar zgjedhësve qëndrimet politike të partisë.

Por, sërish, pavarësisht modeleve, intensitetit apo mundësive të reja të komunikimit që mundëson teknologjia e informacionit, pyetja thelbësore për të gjithë ekipet që përgatitin mesazhet e komunikimit dhe drejtojnë fushatat politike të dy kampeve mbetet se cila është strategjia më e mirë për të fituar mendjen dhe zemrën e zgjedhësve.
Mendoj gjithashtu se një risi tjetër pozitive është konceptimi dhe menaxhimi i fushatës mbi bazën e vrojtimeve studimore dhe anketave periodike që evidentojnë problematikën e zonave specifike zgjedhore, dhe vlerësojnë nevojat, kërkesat apo preferencat e zgjedhësve.
Vetëm ato parti me një sistem efikas të vlerësimit të kërkesave, nevojave dhe perceptimit të zgjedhësve dhe mbështetësve të vet, janë të afta për komunikim efikas.

Si e shpjegoni humorin që përdor Rama gjatë fushatës elektorale?

Përtej asaj çka mund të përbëjë raportimi i një batute apo një situate të veçantë humori për çështje të caktuara, unë besoj se Kryeministri Edi Rama ka një stil komunikimi që i qëndron besnik mesazheve kyçe të fushatës që po zhvillohet në moton: “Për Shqipërinë që duam, me shtet, punë, mirëqenie.”

Ligjërimi i tij publik dhe artikulimi i përditshëm në aktivitetet e fushatës me zgjedhësit, apo edhe takimet mediatike me gazetarët janë qartësisht në funksion të shpjegimit të produktit politik të forcës politike që ai drejton, duke i përdorur këto kanale komunikimi si një mundësi e shkëlqyer për të dërguar sa më mirë e më qartë mesazhin politik te zgjedhësi.

Sigurisht, që në varësi të kanalit të komunikimit, Kryeministri Rama po përdor me efikasitet edhe elementë të tjerë që nuk janë përdorur më parë nga politika shqiptare, siç janë “pasqyrat infografike”, “videot promocionale”, “meme”-t humoristike, apo gjetje të tjera kreative që përcjellin një mesazh të caktuar duke shënjestruar një audiencë që është kryesisht në moshë më të re dhe i plotëson përgjithësisht kërkesat e veta për informacion nga platformat online apo rrjetet sociale.
Dhe me mundësitë që ofrohen sot nga mediat e reja apo rrjetet sociale, mund të vlerësojmë me përpikëri se sa efektive janë strategjitë e PR në përçimin e aktiviteteve dhe lajmeve të prodhuar prej aktorëve në garë.

Çfarë strategjish komunikimi po përdorin partitë politike për të përçuar mesazhet e tyre elektorale?

Të gjithë aktorët politikë, kandidatët për deputetë dhe partitë politike po përdorin një shumësi mjetesh dhe metodash marketingu të integruar për të siguruar përçimin e mesazheve të tyre politike deri te zgjedhësi më i fundit.
Pothuajse të gjitha partitë politike, përfshirë edhe partitë e ashtuquajtura të vogla, kanë një prani të qëndrueshme dhe të mirë online dhe offline.
Pjesën kryesore të aktiviteteve të fushatës, vijojnë ta zënë takimet e formatit “town halls”, apo bashkëbisedim të drejtpërdrejtë me grupet e veçanta të interesit dhe qytetarët e zonave të ndryshme zgjedhore në vend, dhe më rrallë, krahasuar me fushatat e viteve të kaluara, mitingjet, debati politik, shpërndarja e materialeve të shkruara, etj.

Ndërkohë që shqiptarët kanë mundësinë të përzgjedhin ndërmjet një hiperprodhim debatesh televizive (pothuajse nga të gjitha televizionet të formatit gjeneralist dhe ato informative, madje edhe nga ato që njihen si TV tematike) dhe pasqyrimi të drejtpërdrejtë (live) të aktorëve politikë në garë.
Rrjetet sociale po përdoren gjerësisht dhe me një frekuencë të lartë nga të gjitha partitë, drejtuesit politikë dhe kandidatët për deputetë.
Të gjitha këto forma komunikimi mund të jenë relevante, por padyshim që një diskutim i vogël i një anëtari të “thjeshtë“ të partisë me fqinjin e vet, kolegun apo shokun e tij konsiderohet të jetë një instrument shumë i rëndësishëm për kontaktin e përditshëm dhe komunikimin e partisë me shoqërinë e gjerë. Ky lloj i komunikimit të jashtëm mund të jetë efektiv vetëm aq sa komunikimi brenda partiak është efektiv.
Ajo që është për t’u përshëndetur, është fakti se nuk ka më shpërdorim të hapësirës publike outdoor me poster-a apo banner-a të ngjitura ngado, por kemi një përqendrim më të madh të përpjekjeve të komunikimit nëpërmjet marketingut të drejtpërdrejtë, ose siç njihet ndryshe, atij “derë më derë” (door-to-door) dhe aktiviteteve të tjera “grass-roots”.

Pra, nëse do të bëja një përmbledhje, elementët e strategjisë së komunikimit që po përdorin partitë politike për përçimin e mesazheve do të kategorizoheshin sipas katër metodave të mëposhtme: produkti politik, publiciteti politik, marrëdhëniet publike dhe marketingu i drejtpërdrejtë.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of