Paketa 2, shpërndahet 80% e fondit të ndihmës, në sektorin e turizmit gjysma e punonjësve të parashikuar kanë përfituar 40 mijë lekë

29/06/2020 11:02 PM 0 komente

Nga Paketa financiare 2, rreth 80% e përfituesve janë paguar me bonusin 40 mijë lekë, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave. Deri më 25 qershor, nga Paketa financiare 2, ndihmën e kanë përfituar 168,508 të larguar nga puna në 46,179 biznese nga 210 mijë që është numri total i përfituesve të pritshëm. Nga numri total i 168 mijë përfituesve, rreth 22.6 mijë kanë përfituar ndihmën pas ankesave.

Për 4 masat e Paketës 2 janë lëvruar 6,7 mld lekë nga 8,4 mld lekë e totalit të fondit. Pas ndryshimeve në VKM për përfshirjen e të larguarve nga puna për periudhën 1 Mars deri më 17 Maj nga 10 Prill që ishte më parë, u shtuan edhe 32 mijë përfitues të tjerë.

Deri tani me Masa 1 për subvencionim për punonjësit e larguar + aktualë në bizneset me të ardhura mbi 14 milionë lekë të mbyllur nga urdhrat e MSHMS-së  janë paguar 9,366 punonjës për 811 biznese. Fondi i paguar është 375 milionë lekë. Sipas të dhënave të Ministrisë të Financave, në total në 1,286 biznese me xhiro mbi 14 mln lekë do të përfitojnë 26 mijë punonjës(nga të cilët 6 mijë të larguar nga puna.)

Rreth 87% punonjës të larguar nga puna për periudhën 1 Mars – 17 Maj (për të gjitha subjektet e hapura apo të mbyllura nga urdhrat e MSHMS-së) kanë përfituar mbështetjen financiare nga Masa 2. Për këtë masë janë paguar 63,043 punonjës dhe 10,162 biznese.  Fondi i paguar është 2,5 mld lekë.

Nga Ministria e Financave, në fillim parashikohej që të ishin 40 mijë punonjës të larguar nga puna në 6,300 biznese. Me zgjerimin e paketës, numri i përfituesve arrin 72 mijë. Për përfituesit e rinj nga masa 2, pas ndryshimit të vendimit aplikimi nga bizneset do të kryhej online deri më 5 qershor. Për rastet kur biznesi nuk do të kryente aplikimin brenda datës 5 Qershor 2020, të gjithë punonjësve përfitues, iu dha mundësia për përfitimin e ndihmës financiare në mënyrë automatike, pas verifikimit të kritereve bazuar në të dhënat që administrata tatimore disponon apo të dhënave që të punësuarit apo të ish-punësuarit kanë dorëzuar.

Nga Masa 3, subvencionim për të gjithë punonjësit e bizneseve me të ardhura nën 14 milionë lekë (përjashtuar 8,000 persona në profesionet e lira, tregtia, farmacitë, përfituesit e pagës së luftës së Paketës 1, etj.) janë paguar rreth 67% e përfituesve nga 100 mijë që parashikohet totali i tyre.  Deri tani janë paguar 66,856 qytetarë dhe 30,994 biznesi nga 46,520 që parashikohet totali i bizneseve përfituese.  Fondi i paguar është 2,6 mld lekë.

Masa 4 – Subvencionimi i pagës së luftës për punonjësit e strukturave akomoduese në sektorin e turizmit deri tani janë paguar 4,874 punonjës në 997 biznese nga 10 mijë që parashikohej totali i përfituesve. Fondi i paguar është rreth 195 mln lekë.

Ministria e Financave për pagesat me paketën 1 dhe 2 të ndihmës financiare deri tani ka disbursuar 12,5 miliardë lekë fonde.

Komente

avatar
  Subscribe  
Notify of